2020-04-28

Bra med nytt skolval men saknar förslag om mer statlig finansiering

I går måndag presenterades en av många emotsedd utredning, En mer likvärdig skola. Utredaren Björn Åstrand föreslår bland annat ett nytt skolvalssystem där alla föräldrar ska välja skola för sina barn. Alla skolor ska vara möjliga att välja och köerna till friskolorna avskaffas. Kommunerna får ansvaret för att se till att sammansättningen på skolorna är allsidig. Ett mycket bra förslag, kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson. Men han skulle vilja ha sett att utredningen också tog tag i frågan om en statlig finansiering av skolan.

Den nya utredningen tar i sina förslag utgångspunkt i de förslag som Skolkommissionen lade fram för tre år sedan.

Ett av de förslag som då möttes av protester var kommissionens förslag om lottning till friskolor, och som kom att prägla debatten kring Skolkommissionens hela betänkande.

Nu är skolvalsförslaget omarbetat och Åstrand föreslår ett obligatoriskt skolval som alla vårdnadshavare ska göra.

Förutsättningarna måste då vara, menar utredningen, att alla vårdnadshavare får tillgång till information och att kommunerna anger elevunderlag och urvalsgrunder, i de fall det blir fler sökande till skolor än det finns plats.

- Det är mycket bra förslag, säger Matz Nilsson. Staten måste säkerställa att informationen till vårdnadshavarna är likvärdig och att antagningen också blir likvärdig.

Utredningsförslaget bottnar i en ökande segregering i svensk skola. Ska Sverige komma till rätta med den kan inte skolvalet bidrag till det och till en bristande likvärdighet.

Förslag har återigen väckt kritik.

Därför vill Matz Nilsson att kritikerna nu kommer fram och berättar hur de vill att den ökande segregationen ska stävjas och att alla elever ska ges möjlighet att välja skola.

- Jag vill att de som nu kritiserar förslagen presenterar egna förslag, säger Matz Nilsson. Vad vill de ha i stället, frågar han sig.

En viktig utgångspunkt för att det nya skolvalet ska kunna genomföras är att de statliga myndigheterna får en mer regional närvaro. Ett förslag som också fanns med i Skolkommissionen, togs upp i den myndighetsutredning som lades fram och lades undan för drygt två år sedan.

Den statliga närvaron runt om i landet måste öka, menar Nilsson.

Som expert i utredningen står han bakom helheten i utredningen. Däremot är han fortsatt kritisk mot att den inte presenterar ett förslag till ny statlig finansiering. Visserligen föreslås att alla statsbidrag slås ihop till ett sektorsbidrag, men hur det ska finansieras ska ytterligare en utredning ta sig an, enligt Björn Åstrand.

- Jag hade hoppats på en starkare skrivning om finansieringen av skolan. Den här frågan har dragits på alltför länge och det är på tiden att vi sätter igång omgående, säger Matz Nilsson.

- Det är viktigare än någonsin. Vi kommer efter den här pandemin att se att kommunerna hamnar i ett ännu svårare ekonomiskt läge. Historien upprepar sig.

Ytterligare ett förslag som Nilsson vill peka på, är att beräkningen av grundbeloppet tar hänsyn till kommunernas ansvar. Grundbeloppet föreslås bli högre för kommunala skolor.

- Äntligen, säger Matz Nilsson. De kommunala huvudmännen måste kunna ta höjd för sitt skolpliktsansvar och ansvaret för elever som flyttar till kommunen. Det är ett ansvar som inte de fristående huvudmännen har.

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...