2020-12-18

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig kommer att glömma. Just nu har pandemin slagit till ännu hårdare i en andra våg. Flera av samhället bärande sektorer är under enorm press. Inte minst har vi sett detta inom sjukvården, äldreomsorgen, förskolan och skolan. I dessa sektorer har alla yrkesverksamma kämpat för att hålla verksamheten i gång trots den belastning och oro för smitta som hela tiden funnits där.

Det är i kristider som samhällets hjältar träder fram.

Skolledare, lärare i förskola och skola, barn och elever, har på ett utomordentligt sätt klarat både den första och andra vågen av pandemin. Sällan har ett så kraftfullt och engagerat ledarskap uppvisats som inom förskola och skola. Det handlar om biträdande rektorer, rektorer och skolchefers stora arbete med att försäkra en öppen och tillgänglig verksamhet för barnen i förskolan, för elever i grund- och gymnasieskolan och fungerande kommunal vuxenutbildning.
En fantastisk arbetsinsats!

Samtidigt känner jag en stor oro för det pris ni alla kan få betala för ert stora och viktiga engagemang. Många arbetstimmar varje dag, flera arbetsdagar per vecka och allt för lite ledighet.

Att hantera all den oro som finns, den egna oron att bli smittad, att hitta vikarier för att hålla verksamheten öppen, ansvaret för att alla barn och elever får det stöd de har rätt till och inte minst, att planera för att minimera smittspridningen, är arbetsuppgifter som för en utomstående kan te sig övermäktiga. Det sliter på hälsan både fysiskt och psykiskt.

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla er som under pandemin rapporterat in till oss de problem ni har haft under pandemin i era respektive verksamheter i förskola och skola. Jag har direkt förmedlat dem vidare till såväl utbildningsdepartementet som till utbildningsminister Anna Ekström. Vi har presenterat flera förslag på hur regeringen kan underlätta ert arbete att leda inom förskola och skola under denna svåra kris som vi befinner oss i.

Jag hoppas innerligen att alla ni skolledare i förskola och skola får möjlighet till en riktigt avkopplande och skön jul- och nyårshelg! Ta väl hand om er och era nära och kära!
Ni är ovärderliga!

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Matz Nilsson
Förbundsordförande
Sveriges Skolledarförbund

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Bra att positiv trend bekräftas av TIMSS 19

2020-12-08

Resultaten i TIMSS 19 visar att den positiva trenden bekräftas men det är samtidigt mycket oroand...