Göteborgs-Posten 2020-11-24

En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret

Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är raka motsatsen. De elever som har störst behov av erfarna lärare möter dessa i lägst utsträckning. Skolor i utsatta områden byter ledare i ett ohållbart tempo. Det som brukade vara den svenska skolans adelsmärke, förmågan att kompensera för olika elevers skilda förutsättningar, har fullständigt krackelerat, skriver bland andra Göran Arrius, ordförande för Saco.

Det som brukade vara den svenska skolans adelsmärke, förmågan att kompensera för olika elevers skilda förutsättningar, har fullständigt krackelerat, skriver Matz Nilsson, Åsa Fahlén, LR och Göran Arrius, ordförande för Saco i Göteborgs-Posten.

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Bra att positiv trend bekräftas av TIMSS 19

2020-12-08

Resultaten i TIMSS 19 visar att den positiva trenden bekräftas men det är samtidigt mycket oroand...