2020-10-26

Förbundet säger nej till utredningens förslag om arbetsrätten

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbund är starkt oroat att utredningens förslag ska antas som lag. Det skulle innebära ett ännu mer uttunnat anställningsskydd för chefer, än det som redan gäller idag.

Nuvarande arbetsrättsliga regler fungerar väl för förbundets medlemmar i den händelse de hamnar i ansträngda situationer som rör deras anställning och arbetsförhållanden.

Sveriges Skolledarförbund står fullt ut bakom Sacos remissvar i rubricerat ärende. 

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...