2020-09-15

Ge valberedningen många att välja på!

Sveriges Skolledarförbunds valberedning med ordförande Per Wadman har inlett sitt viktiga arbete inför Sveriges Skolledarförbunds kongress i april nästa år. Då ska en ny förbundsstyrelse med ordinarie ledamöter och suppleanter väljas, liksom en stadgekommitté och revisorer. Nu behöver valberedningen era förslag!

Du har säkert mött dem i olika sammanhang – på rektorsprogrammet, på fortbildning eller något evenemang med lokalavdelningen eller regionen. Kolleger som du har haft stort utbyte med och kanske fått stöd och inspiration av.
Visst skulle någon av dem kunna bli en bra representant för Sveriges Skolledarförbund!
Då är det dags att nominera!

Senast den 25 oktober ska förslagen vara valberedningen tillhanda.
Alla medlemmar har rätt att nominera, men det är bra om det går via en lokalavdelning eller region, säger valberedningens ordförande Per Wadman. Men vet du inte var din kandidat arbetar, så ta kontakt med valberedningen direkt. Den har kunskap om förbundets förtroendevalda.

Valberedningens medlemmar finns spridda över hela landet: Anders Carlsson-Lennström, Markaryd, Oskar Fredriksson, Umeå, Kerstin Jacobson, Tyresö, Per Wadman, Stockholm och Christina Östervall, Enköping.

Per Wadman uppmanar också regioner och lokalavdelningar att nominera flera namn, inte bara en ordinarie och suppleant, så att urvalet blir lite större.

Hr du några ytterligare frågor och funderingar, vänd dig direkt till Per Wadman: per.wadman1@gmail.com.

Som en av Sveriges viktigaste chefer, var med och välj Sveriges viktigaste förbundsstyrelse!

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Bra att positiv trend bekräftas av TIMSS 19

2020-12-08

Resultaten i TIMSS 19 visar att den positiva trenden bekräftas men det är samtidigt mycket oroand...