2020-10-02

Konstruktivt arbete slutade dock i strandade förhandlingar om Las

Under natten till torsdagen strandade förhandlingarna om Las mellan Svenskt näringsliv, LO och PTK, där Sveriges Skolledarförbund ingår.

Parterna arbetade intensivt och konstruktivt, men nådde inte helt fram för att hitta en avtalslösning som, enligt Sveriges Skolledarförbund skulle inneburit stabil trygghet i anställningar, anpassade till arbetsmarknaden, nu och i framtiden.

Frågorna måste ses som en helhet för de är stora och komplexa. Förutom förändringar i lagen om anställningsskydd, Las, hanterades förbättrad omställning och arbetslöshetsförsäkringar.

Arbetsmarknadens parter har en lång historia av att komma överens i svåra frågor och har tagit ansvar för att hitta goda samförståndslösningar. Den svenska modellen fungerar bra utan lagregleringar i partsfrågor, menar förbundet.

Förhandlingarna har också ägt rum under mycket speciella förhållanden. Samtidigt som Sverige och resten av världen befinner sig i en allvarlig pandemi, vars konsekvenser vi ännu inte har kan överblicka, har förhandlingarna förts mot bakgrund av den Las-utredning som lades fram i juni, och vars förslag kan komma att genomföras om parterna inte kommer överens.

- De förändringar som finns i utredningen kommer att innebära stora försämringar för anställningsskyddet för våra medlemmar, säger kanslichef Maria Andrén Bergström.

- Vi har tillsammans med våra kolleger i Akademikeralliansen med framgång kommit överens om ett nytt omställningsavtal med ändrade turordningsregler för våra medlemmar i kommuner och regioner, förhandlingar som skett i ljuset av det historiska Saltsjöbadsavtalet. Vi har också tecknat en avsiktsförklaring om friskare arbetsplatser, som fick regeringen att dra tillbaka ett kritiserat förslag om försämringar i sjukförsäkringen, säger Maria Andrén Bergström.

Men denna gång nådde inte parterna fram trots konstruktiva förhandlingar?
- Ja, det är verkligen tråkigt, men jag är inte förvånad, eftersom de försämringar av Las som nuvarande regering krävde av parterna var alltför stora.

Sveriges Skolledarförbund hoppas att de förslag som Las-utredningen har lagt fram och vars remissvar ska vara inne i slutet av oktober, inte blir verklighet. Nu arbetar förbundet tillsammans med övriga förbund på sitt remissvar, bland annat genom att visa på de alternativkostnader som man anser uppkommer om utredningsförslaget genomförs.

Förbundsordförande Matz Nilsson menar att de föreslagna ändringarna i Las-utredningen kan öka omsättningstakten för skolledare ytterligare. Bristen på skolledare är fortsatt hög och Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har en bra arbetsmarknad.

- Men bristen på kontinuitet i ledarskapet får negativa konsekvenser för verksamheten. Det är en fråga som vi hela tiden påtalar, säger han.

- Vi har också en stark uppfattning om att regeringen inte ska lägga sig i partnernas frågor, som man till exempel gjort med den ensidiga lönesatsningen på lärare, som fick till följd att väl inarbetade lönestrukturer slogs sönder, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Bra att positiv trend bekräftas av TIMSS 19

2020-12-08

Resultaten i TIMSS 19 visar att den positiva trenden bekräftas men det är samtidigt mycket oroand...