2020-08-14

Lycka till med skolstarten! Och var rädda om er själva!

Till alla landets skolledare och förbundets medlemmar vill jag skicka en från hjärtat stor lycka till-hälsning inför höstens skolstart i förskola och skola. Ert arbete och engagemang är oumbärligt i dessa kristider.

Våren förvandlas snabbt till höst. Men fortfarande bär jag på min näthinna den gigantiska arbetsinsats som gjordes i landets förskolor och skolor under perioden mars till juni.
Landet visade upp ett kraftfullt och engagerat ledarskap som bara på några få veckor skapade en "ny" skola, där distans- och fjärrundervisning blev vardag, där barn i förskolan kunde försäkras en fortsatt bra verksamhet, elever i grundskolan kunde garanteras en säker och trygg skoldag, och elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning fick möjlighet att ställa om för att genomföra sina studier i hemmet. En fantastisk arbetsinsats!

När sommarlovet och semestrar kom för lärare och elever fortsatte många skolledare att planera höstterminens start i en fortsatt rådande pandemi.
Tyvärr har många skolledare inte kunnat ta ut sin semester fullt ut, vilket sliter på hälsan och hållbarheten i ledarskapet.
Jag har följt några skolledares gigantiska arbetsinsats att planera höstterminens start. Schemaläggning och tjänstefördelning för att minimera smittspridning och trängsel, hantering av alla elevers och medarbetares oro, att säkerställa att alla skolans utrymmen hålls rena och fria från smittorisk. En enorm arbetsinsats.

De nationella direktiven har svajat och inte underlättat skolledarnas planering. Inte minst kollektivtrafiken planering har varit otydlig och där nu politikerna lagt ansvaret helt felaktigt på skolan. Minst sagt upprörande!

Höstens arbete för landets skolchefer, rektorer, biträdande rektorer kommer fortsättningsvis vara tuff och ansträngd. Detta ställer ännu högre krav på huvudmännen att backa upp ledarskapet med det adekvata stöd som skolledarna efterfrågar.
Det ställer också krav på mig som förbundsordförande och vårt förbund att fortsättningsvis lyhört lyfta de frågor och problem till regering och arbetsgivare som skolledare i förskola och skola möter under höstterminens arbete.
Jag uppmanar er därför att fortsätta skicka in er frågor/problem till info@skolledare.se. Vi sammanställer era frågor och ser till att de når ansvariga beslutsfattare.

Sveriges Skolledarförbund kommer nu att fokusera och skärpa tonen i tre viktiga frågor; skolledarnas arbetsmiljö, skolledarnas lön och skolledarnas möjlighet till professionsutveckling.
Avslutningsvis: ett stort lycka till med ert viktiga arbete i landets förskolor och skolor! Var rädda om er själva. Försök hålla era arbetstider.
Ett hållbart ledarskap är förutsättningen om vi ska klara av att ta oss igenom denna stora kris. Vårt förbund finns till för er, landets skolledare. Ert arbete, era synpunkter och idéer, era problem är fundamentet i vårt arbete Hör av er!

Matz Nilsson
Förbundsordförande

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...