2020-09-16

Ny medlemsförmån via If

If och Verahill Familjejuridik lanserar ny tjänst för juridisk rådgivning.

Tjänsten lanseras den 1 januari 2021 och kommer i ett första steg erbjudas till fackförbund - i nuläget Sveriges Skolledarförbund och Officersförbundet.

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...