2020-10-16

Prioritera inte fritidshemmet på grundskolans bekostnad

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Det är huvudbudskapet i Sveriges Skolledarförbunds remissvar på utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg.

Det är lovvärda förslag och höga ambitioner i utredningen och fritids kan vara ett viktigt komplement till grundskolan. Men prioriteringen av resurser till skolan måste styras så att grundskolan kan ge de bästa möjliga förutsättningarna för elever att nå målen, skriver förbundet.

Utredaren pekar på att rektorsprogrammet måste lyfta fram ledarskapets betydelse för fritidshemmets verksamhet. Nej, det är inte en framkomlig väg att ytterligare utöka rektorsprogrammet med det, skriver förbundet.

Om regeringen ändå skulle anse att just fritids behöver ett radikalt annat ledarskap än det som rektorer tillgodogör sig genom dagens rektorsprogram, det är kanske en bättre idé att lyfta ut fritidshemmet ur skolväsendet.

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...