2020-11-16

Rektorer mest utsatta för covidsmitta

Rektorer i förskola och skola tillhör de yrkesgrupper som har relativt störst risk att drabbas av covid-19. Det visar en sammanställning som Folkhälsomyndigheten, FHM, gjort.

Risken är störst för rektor i förskola som har en och halv gång så stor risk att drabbas. Däremot är inte risken större för grundskollärare, förskollärare och barnskötare än för andra yrkesgrupper, visar sammanställningen.

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Bra att positiv trend bekräftas av TIMSS 19

2020-12-08

Resultaten i TIMSS 19 visar att den positiva trenden bekräftas men det är samtidigt mycket oroand...