2020-09-15

Satsningen på skolan inte tillräcklig, kommenterar Matz Nilsson budgetpropositionen

Samarbetspartierna presenterade idag sina budgetprioriteringar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare.

- Det är bra att regeringen nu satsar på de nationella professionsprogrammen för rektorer och lärare, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Däremot är jag mera skeptisk till satsningen på landets skolor i rådande pandemi. Många elever behöver ta igen sitt kunskapstapp på grund av pandemin. I detta perspektiv är 1 miljard kronor inte tillräckligt då många av landets kommuner har stora ekonomiska problem, vilket innebär att man sparar på skolan.

- Jag tycker inte heller att regeringens satsning på utbildning av behöriga lärare är tillräcklig, fortsätter Matz Nilsson. Kompetensbristen är mycket stor i landet och här hade det behövts helt andra krafttag.

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...