2020-08-10

Sätt in särskilda avgångar i lokaltrafiken för gymnasieeleverna.

Gymnasieskolorna öppnar för eleverna igen men det finns oro för att smittspridningen åter kan öka, inte minst på grund av ökad trängsel i lokaltrafiken. Idag börjar därför en förordning gälla som innebär att en huvudman även fortsättningsvis kan anpassa verksamheten för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det kan exempelvis handla om att skoldagen kan börja och sluta på annorlunda tider eller att viss undervisning fortfarande bedrivs digitalt.

Att ändra redan lagda scheman för stora gymnasieskolor är dock mycket komplicerat och inget rektor gör i en handvändning. Det får därför inte bara vara skolans ansvar att minska trängseln i morgonrusningen.

- Det måste i första hand vara kollektivtrafiken som ska anpassas till resenärerna, inte tvärtom, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

- Vi har föreslagit att det sätts in särskilda avgångar för ungdomar på väg till de största gymnasieskolorna för att minska smittrisken, säger Matz Nilsson. Men responsen uteblir. Det verkar som att det bara är skolorna som ska vara beredda att ändra sin verksamhet.

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...