2021-03-12

Danmark kan inspirera

I veckan träffade Matz Nilsson och Lena Linnerborg regeringens utredare Thomas Persson, som fått i uppgift att ro hem den utmanande uppgiften att ta fram ett beslutsunderlag i frågan om en övergång till ett statligt huvudmannaskap för grundskolan (inklusive fritidshemmen) och gymnasieskolan.

Beslutet om att utredningen skulle tillsättas är en del av januariavtalet mellan regeringen och C och L. Enligt Thomas Persson är han inte en traditionell utredare på så sätt att han förväntas komma med förslag. Förslaget finns ju redan på bordet, det är förutsättningarna som behöver belysas.

Thomas Persson konstaterade att det är många svåra frågor som behöver utredas där flera har stark facklig koppling, till exempel pensionsfrågorna. En övergång från en övervägande lokal finansiering av skolan till en statlig skulle, om inte extra resurser tillsätts i systemet, också sannolikt innebära märkbara förändringar de finansiella förutsättningarna för många skolor. Vissa skolor skulle få en klart starkare finansieringsbas, medan andra en betydligt svagare än de varit vana vid.
Hur behåller man det lokala engagemanget och samarbetet kring enskilda elever om beslut ska fattas på nationell nivå? Och vem ska i ett sådant system bestämma vilka skolor som ska få finnas till exempel i mer glest befolkade områden?

Matz Nilsson passade på att lyfta upp några frågor av särskild betydelse för skolledarprofessionen. En sådan var att det är viktigt att det inte får handla om en återgång till den statliga styrning som gällde före 1990-talets decentraliseringar och som många gånger upplevdes som stelbent och utan möjligheter till lokala anpassningar.
Ett modernt statligt huvudmannaskap måste ge ett stort utrymme för rektor att göra lokala prioriteringar. Här finns bra förebilder att hämta inspiration från, bland annat i Danmark.

Thomas Persson och hans kansli av erfarna utredare har ett drygt år på sig att räta ut alla frågetecken. I slutet av maj 2022 ska han lämna sitt underlag till regeringen.
Sveriges Skolledarförbund ska bistå med underlag och förslag så att medlemmarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara på bästa sätt.

Fler nyheter

Rektorerna måste få bättre förutsättningar att göra sitt jobb

2021-04-23

I dag lämnar sex av tio rektorer sitt uppdrag inom tre år skriver ordföranden för Sveriges...

Nu lämnas namnen över för ett nationellt rektorslönelyft – nu!

2021-04-22

Matz Nilsson Matz Nilsson

Idag torsdag lämnar Sveriges Skolledarförbund över en lista med namn från hela landet till...

Kritik mot SD-politiker som anklagade lärare för ”vänsterpropaganda”

2021-04-20

Att kommunfullmäktiges ordförande kritiserar en enskild lärare är olämpligt. Det menar Hans Frank...