2021-06-10

Kritik mot inspektion av lovskolan

- Mitt under rådande pandemi och när rektorerna har en stor arbetsbelastning med avslutningar, betygssättning, planering av lovskola med mera, ska Skolinspektionen inspektera lovskolan. Det är upprörande, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Hur tänker inspektionen, frågar han sig.

Under terminens absoluta sista dagar får ett 60-tal skolor landet runt besked om att deras lovskola ska inspekteras. Elever ska under sin lovskoldag intervjuas, liksom rektorerna under cirka en timme vardera.

Det är dock fyra ganska omfattande frågor som inspektionen vill ha svar på: hur organiseras lovskolan och i vilken omfattning, hur har skolan arbetat med att informera och motivera eleverna, finns förutsättningarna som krävs för en kvalitativ lovskola och, slutligen, kan skolan tillgodose elevernas behov och stimulans utifrån en aktuell bild av elevernas vad eleverna behöver för stöd.

- Vi vet många av landets rektorer efter drygt ett år med pandemin går på knäna. Många håller som bäst på att organisera en lovskola, säger Matz Nilsson. Vi vet också att det är svårt att få tag i behöriga och utbildade lärare till lovskolan.
- Lärarna har också varit hårt belastade och vi måste vara rädda om dem.

Matz Nilsson framhåller också att smittspridningen fortsätter och många skolor har fått stänga ned. Han är orolig för skolledarnas arbetsmiljö.

Även om inspektionen omfattar bara 60 skolor, är det relevant att ställa frågan om det just nu är nödvändigt med en inspektion av lovskolan, menar Matz Nilsson. Han efterlyser i det här sammanhanget stöd i stället för inspektion.

I stället bör en nationell strategi tas fram för lovskolan, en aktuell fråga även före pandemin. Hur man till exempel arbetar med elevernas motivation, klarar av rekryteringen av lärare med mera borde tas omhand.

- Vi har under hela pandemin efterlyst vad som planeras nationellt för att ta hand om kunskapstappet. Och så kommer det här som ett brev på posten i stället, säger Matz Nilsson.

Inspektionen svarar

Inspektionen av lovskolan ingår i det stora regeringsuppdrag som Skolinspektionen har, att se vilka konsekvenser pandemin har medfört. Att den hamnar mitt i en arbetsintensiv period, har man full förståelse för.

- Det är helt frivilligt för skolorna att ställa upp, säger Skolinspektionens analyschef Jesper Antelius. Vi ställer frågan om de är villiga att ställa upp. Och är inte speciellt på stridiga.
Om skolan inte vill eller hinner delta, går frågan om medverkan vidare till någon annan skola.
Under pandemin har Skolinspektionen gjort många inspektioner och det har varit många som varit villiga att delta, säger Jesper Antelius.

Lovskolan har en viktig funktion och därför är det viktigt att se hur den har fungerat mot bakgrund av till exempel fjärr- och distansundervisningen under det gångna läsåret.
I december ska Skolinspektionen men också Skolverket redovisa till regeringen hur svensk skola hittills har klarat pandemin.

Fler nyheter

Lärarförbundet ansöker om medlemskap i Saco

2021-09-03

På fredagen tog Lärarförbundets extra kongress beslutet att ansöka om medlemskap i Saco. Om Sacos...

”Grundskolan blir mer och mer uppdelad”

2021-07-06

I en ny rapport har rektorer tillfrågats om möjligheterna att klara sitt uppdrag. Och svaren visa...

En alltmer uppdelad skola

2021-07-06

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den...