2021-04-26

Matz Nilsson omvald

Matz Nilsson omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar sin fjärde treårsperiod.

- Jag är glad och hedrad för att leda Sveriges skolledare ytterligare en mandatperiod. Vi har stora frågor att ta itu med. Det handlar bland annat om rektorernas arbetsmiljö som under pandemin har satts under hårt tryck. Vi måste säkerställa att våra skolledare har rätta förutsättningar för uppdraget. Jag är annars orolig för att vi inte kan behålla våra skickliga skolledare.

- Skolledarnas löner är också viktiga. Vi har sett att ansvarsavståndet mellan rektor och den högst betalde läraren minskar. Det finns till och med rektorer som tjänar mindre än högst betalde lärare. Det är en helt oacceptabel situation. Vi har upprepat vårt krav för ett nationell rektorslönelyft, nu måste regeringen handla, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Lärarförbundet ansöker om medlemskap i Saco

2021-09-03

På fredagen tog Lärarförbundets extra kongress beslutet att ansöka om medlemskap i Saco. Om Sacos...

”Grundskolan blir mer och mer uppdelad”

2021-07-06

I en ny rapport har rektorer tillfrågats om möjligheterna att klara sitt uppdrag. Och svaren visa...

En alltmer uppdelad skola

2021-07-06

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den...