2021-02-11

Nu måste skolledarnas arbetsmiljö granskas

Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

- Vi får rapporter varje dag från skolledare landet runt, att deras arbetssituation är ohållbar. Skolledarna har hamnat i en korseld mellan huvudmän, personal, elever och vårdnadshavare under pandemin. Jag är djupt oroad för deras fysiska och psykiska hälsa, säger Matz Nilsson.

Balansgången mellan en god arbetsmiljö för personalen och elevers rätt till utbildning och stöd blir allt svårare.

- Skolledarnas arbetsmiljö underlättas inte av att skolor på många håll nu också måste dra ned på budgeten, säger Matz Nilsson, som vill att Arbetsmiljöverket omgående inleder en inspektion av rektorernas arbetsmiljö.

Fler nyheter

Oacceptabelt att föräldrar försöker styra undervisningen.

2021-05-11

Matz Nilsson skriver tillsammans med LRs ordförande Åsa Fahlén om vikten av att lärares och...

SD-ordförande utsåg sig själv till politisk kommissarie i skolan

2021-04-28

Sverigedemokratiska kommissarier i klassrummen som kontrollerar att undervisningen är politiskt...

Efter slöjdebatten – tidigare Skurupsrektorn bokdebuterar

2021-04-28

Rektorn Mattias Liedholm kom att stå i centrum vid den uppmärksammade slöjdebatten i Skurup, efte...