<

2021-02-11

Nu måste skolledarnas arbetsmiljö granskas

Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

- Vi får rapporter varje dag från skolledare landet runt, att deras arbetssituation är ohållbar. Skolledarna har hamnat i en korseld mellan huvudmän, personal, elever och vårdnadshavare under pandemin. Jag är djupt oroad för deras fysiska och psykiska hälsa, säger Matz Nilsson.

Balansgången mellan en god arbetsmiljö för personalen och elevers rätt till utbildning och stöd blir allt svårare.

- Skolledarnas arbetsmiljö underlättas inte av att skolor på många håll nu också måste dra ned på budgeten, säger Matz Nilsson, som vill att Arbetsmiljöverket omgående inleder en inspektion av rektorernas arbetsmiljö.

Fler nyheter

Hjärnfonden och sju fackförbund: Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö

2021-02-24

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig sjukdom som går att förebygga. Arbetsmiljöstrategin ä...

Förändringar behövs för att minska på den skadliga stressen i arbetslivet

2021-02-19

Stress i arbetslivet och vad den leder till är en bred fråga. För en del handlar det om osäkra...

Många elever har återgått till närundervisning - Hur ska kunskapstappet tas igen?

2021-02-18

Enligt en ny rapport från Skolverket har många högstadie- och gymnasieelever återgått till...