2021-01-12

Omöjligt riskbedöma elevers hemmiljö

- När eleverna undervisas hemma blir det en omöjlig uppgift för landets rektorer att riskbedöma deras arbetsmiljö. Uppgiftsfördelningen behöver ses över. Jag har uppmärksammat regeringen på detta, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Under pandemin har skolhuvudmän möjlighet att besluta att elever ska undervisas i hemmet i syfte att minska trängsel i skolmiljön och i kollektivtrafiken. Frågan om skolhuvudmannens arbetsmiljöansvar för eleverna har helt kommit bort i diskussionen, poängterar Matz Nilsson.

I ett brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark föreslår Sveriges Skolledarförbund att regeringen ska införa ett undantag i arbetsmiljölagen som ska gälla så länge eleverna undervisas hemma.

Skolledare är självklart alltid beredda att ta ansvar för arbetsmiljön, men då krävs också att de har reella möjligheter att påverka den, framhåller han.

- Rektorerna drar redan ett mycket tungt lass för att hålla skolorna öppna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att utöka deras ansvar för arbetsmiljön till att även gälla hemmen är inte rimligt, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Kritik mot SD-politiker som anklagade lärare för ”vänsterpropaganda”

2021-04-20

Att kommunfullmäktiges ordförande kritiserar en enskild lärare är olämpligt. Det menar Hans Frank...

Vanligare att politiker och föräldrar utövar påtryckningar mot lärare

2021-04-20

Hörbypolitikern Johan Ohlin (SD) tyckte att dotterns historieundervisning var vänsterindoktrineri...

Stort stöd för lärare efter Skolledarens krönika

2021-04-19

Torbjörn Hanös krönika i Skolledaren har fått stor uppmärksamhet. Och stödet för den lärare som d...