2021-01-12

Omöjligt riskbedöma elevers hemmiljö

- När eleverna undervisas hemma blir det en omöjlig uppgift för landets rektorer att riskbedöma deras arbetsmiljö. Uppgiftsfördelningen behöver ses över. Jag har uppmärksammat regeringen på detta, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Under pandemin har skolhuvudmän möjlighet att besluta att elever ska undervisas i hemmet i syfte att minska trängsel i skolmiljön och i kollektivtrafiken. Frågan om skolhuvudmannens arbetsmiljöansvar för eleverna har helt kommit bort i diskussionen, poängterar Matz Nilsson.

I ett brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark föreslår Sveriges Skolledarförbund att regeringen ska införa ett undantag i arbetsmiljölagen som ska gälla så länge eleverna undervisas hemma.

Skolledare är självklart alltid beredda att ta ansvar för arbetsmiljön, men då krävs också att de har reella möjligheter att påverka den, framhåller han.

- Rektorerna drar redan ett mycket tungt lass för att hålla skolorna öppna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att utöka deras ansvar för arbetsmiljön till att även gälla hemmen är inte rimligt, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Inte rimligt att rektor är ansvarig för elevernas arbetsmiljö i hemmet

2021-01-14

Skolans tillsynsplikt upphör när elever undervisas i hemmet.

Dagböckerna fortsätter

2021-01-12

De tre rektorerna Anders Ringård, Bollnäs, Torbjörn Hanö, Lund och Maria Löfgren Nicolai, Götebor...

Omöjligt riskbedöma elevers hemmiljö

2021-01-12

- När eleverna undervisas hemma blir det en omöjlig uppgift för landets rektorer att riskbedöma...