2021-04-20

Vanligare att politiker och föräldrar utövar påtryckningar mot lärare

Hörbypolitikern Johan Ohlin (SD) tyckte att dotterns historieundervisning var vänsterindoktrinering och mejlade läraren. Nu varnar Sveriges skolledarförbund för att det blir allt vanligare att politiker och vårdnadshavare försöker blanda sig i skolans verksamhet.

– Vi ser att den här förändringen sker successivt, fler rektorer säger att det har blivit utsatta för något liknande och vi ser att fler av våra medlemmar inte fullt ut kan arbeta enligt det nationella styrdokumentet utan att andra försöker påverka. Det kan handla om att man går in som enskild vårdnadshavare eller politiker och tycker till om lärares undervisning, säger Matz Nilsson i DN.

Fler nyheter

Lärarförbundet ansöker om medlemskap i Saco

2021-09-03

På fredagen tog Lärarförbundets extra kongress beslutet att ansöka om medlemskap i Saco. Om Sacos...

”Grundskolan blir mer och mer uppdelad”

2021-07-06

I en ny rapport har rektorer tillfrågats om möjligheterna att klara sitt uppdrag. Och svaren visa...

En alltmer uppdelad skola

2021-07-06

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den...