2021-04-20

Vanligare att politiker och föräldrar utövar påtryckningar mot lärare

Hörbypolitikern Johan Ohlin (SD) tyckte att dotterns historieundervisning var vänsterindoktrinering och mejlade läraren. Nu varnar Sveriges skolledarförbund för att det blir allt vanligare att politiker och vårdnadshavare försöker blanda sig i skolans verksamhet.

– Vi ser att den här förändringen sker successivt, fler rektorer säger att det har blivit utsatta för något liknande och vi ser att fler av våra medlemmar inte fullt ut kan arbeta enligt det nationella styrdokumentet utan att andra försöker påverka. Det kan handla om att man går in som enskild vårdnadshavare eller politiker och tycker till om lärares undervisning, säger Matz Nilsson i DN.

Fler nyheter

Oacceptabelt att föräldrar försöker styra undervisningen.

2021-05-11

Matz Nilsson skriver tillsammans med LRs ordförande Åsa Fahlén om vikten av att lärares och...

SD-ordförande utsåg sig själv till politisk kommissarie i skolan

2021-04-28

Sverigedemokratiska kommissarier i klassrummen som kontrollerar att undervisningen är politiskt...

Efter slöjdebatten – tidigare Skurupsrektorn bokdebuterar

2021-04-28

Rektorn Mattias Liedholm kom att stå i centrum vid den uppmärksammade slöjdebatten i Skurup, efte...