2021-04-24

Varma tack från regering och riksdag till skolledarna när Sveriges Skolledarförbunds kongress inleddes

Talman Andreas Norlén Talman Andreas Norlén
Talman Andreas Norlén

När Sveriges Skolledarförbunds kongress öppnades på lördagsförmiddagen fick Sveriges skolledare ett stort erkännande för den senaste tidens jobb av utbildningsminister Anna Ekström, riksdagens talman Andreas Norlén och Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. - Att vara ledare i kris då prövas man som ledare, sa Andreas Norlén. Ett varmt tack till var och en av er.

För första gången genomförs en kongress för Sveriges Skolledarförbund i digital form. Det är den 22:a kongressen i förbundets 55-åriga historia.

- Det är med stolthet jag blev medlem i förbundet för 25 år sedan. En stolthet att tillsammans med lärare och övrig personal bygga en organisation för att ge barn och unga förutsättningar för deras kunskapresa, sa förbundsordförande Matz Nilsson när han inledde kongressen.
Det senaste året är en tid vi aldrig kommer att glömma, menade Nilsson. Vår välfärd har satts på stora prov och det har slitit på krafterna, inte minst för landets skolledare. Men samtidigt möter han en stolthet från landets skolledare.

- En stolthet som präglat förbundet från början.
Utbildningsminister Anna Ekström tackade också skolledarna för ett väl utfört arbete under en ovanligt tuff tid. Och som den ledande profession ni är har ni verkligen tagit ansvar, sa Anna Ekström.

Både under och efter pandemin kan man inte nog betona skolledarnas betydelse tillräckligt mycket, menade Ekström.

- Vi talar alldeles för lite om skolledarnas viktiga roll för höjda kunskapsresultat, jämlikhet och elevernas välbefinnande. Det är verkligen dags att frågan om rektorernas förutsättningar lyfts tydligare i den politiska debatten.

Utbildningsministern hoppades att det kommande professionsprogrammet för skolledare skulle innebära en stärkt kompetensutveckling men också ge ännu bättre förutsättningar för jobbet.
Anna Ekström tog också tillfället i akt att kommentera den aktuella fråga som kommit upp den senaste veckan, om politiker som vill lägga sig i lärares undervisning.

- Låt mig vara tydlig, det är fullständigt oacceptabelt. I klassrummet bestämmer läraren, och lärare som undervisar professionellt och allsidigt enligt läroplanen, ska inte behöva tåla att politiker eller andra makthavare lägger sig i deras lektioner. Det hör inte hemma i svensk skola.

- Jag blir glad att höra hur rektorer backar sina lärare och när jag ser hur Sveriges Skolledarförbund markerar så tydligt med detta.

Talman Andreas Norlén talade om skolans viktiga roll för demokratin som i år fyller 100 år, men också hur djupt imponerad han var av hur skolorna och dess skolledare har tagit sig an utmaningarna det senaste året.

- På mina och riksdagen vägnar - ett varmt tack till var och en av er.

Den tredje hälsningen på kongressen första dag kom från Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s, generaldirektör Fredrik Malmberg.

- Skolledarnas uppdrag är ett av Sveriges allra viktigaste uppdrag, och särskilt viktiga är skolledarna för de barn och elever som är behov av stödinsatser, sa Fredrik Malmberg. Skolledarna leder arbetet för en likvärdig skola för alla.

Som barnombudsman träffade Malmberg många barn i utsatta situationer och fick gång på gång bevis på hur viktigt skolan är för de barnen. Skolan kan vända en för övrig tuff livssituation för barnen.

Skolledarna står inte ensamma i sitt arbete nu under pandemin. Det finns hjälp och stöd att få, inte minst från SPSM påpekade Malmberg. Som till sist vände sig till kongressens deltagare, men också Sveriges skolledare i övrigt:
- Tack för det väldigt viktiga jobb som du gör.

Efter förmiddagens öppning startade arbetet i kongressens utskott. Motioner om bland annat styrning och finansiering av skolan, skolforskning om roller för rektorer och biträdande rektorer ska behandlas. Och förbundsstyrelsens förslag om mål för kommande kongressperiod, en ny utbildningspolitisk policy och en förberedelse för en eventuell ny organisering.

I morgon sker val till den kommande förbundsstyrelsen som ska leda Sveriges Skolledarförbund mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2024.

Fler nyheter

Lärarförbundet ansöker om medlemskap i Saco

2021-09-03

På fredagen tog Lärarförbundets extra kongress beslutet att ansöka om medlemskap i Saco. Om Sacos...

”Grundskolan blir mer och mer uppdelad”

2021-07-06

I en ny rapport har rektorer tillfrågats om möjligheterna att klara sitt uppdrag. Och svaren visa...

En alltmer uppdelad skola

2021-07-06

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den...