2021-03-03

Då ska covidsmittan anmälas - besked från Arbetsmiljöverket

En stor smittspridning på förskolan eller skolan – anmäl det till Arbetsmiljöverket. Men inte om någon tror sig blivit smittad av en ledstång eller handtag. Det är händelsen som ska anmälas, inte antalet som har utsatts för smitta. Det klara, och av många efterfrågade, svaret fick landets rektorer av Arbetsmiljöverket på en konferens om pandemins effekter på skolan på onsdagen.

Skyddsutrustning eller inte, gratis komplettering på komvux, nationella lösningar eller lokala för att ta igen lösningar kunskapstappet, lovskolor – frågorna och områdena var många när Sveriges Kommuner och regioner, SKR, anordnade en konferens om skolan i pandimitid.
Två av huvudmännen som medverkade Erica Andrén, skolchef i Säffle, och Anders Ringård, rektor och huvudman för friskolan Lust och Lära i Bollnäs.
De båda tog upp de frågor som också Sveriges Skolledarförbund har vänt sig till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark med: rektors ansvar för att anmäla covidsmitta som arbetskada, och rektors ansvar för elevernas arbetsmiljö i hemmet.
Från Arbetsmiljöverkets sida, fick rektorerna medhåll och erkännande att det är komplexa frågor med anmälningarna och elevernas arbetsmiljö hemma.
När det gäller anmälningar kom ett klart förtydligande:
- Gör en anmälan om det är uppenbara fall av smitta, en klustersmitta, sa Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Det handlar inte om en skyldighet att anmäla om någon har blivit smittad av något handtag, ledstång och så vidare.
- Och det är själva händelsen som ska anmälas, inte hur många som eventuellt har drabbats.
Den andra frågan om elevers arbetsmiljö handlade om rektors möjlighet att inspektera deras arbetsmiljö i hemmet.
Det är inte möjligt eller ens lagligt att gå in i hem och ställa krav på arbetsmiljön, slog Håkan Olsson fast.
Han tog dock fasta på det som Anders Ringård tog upp, att se till att kontakten mellan elever och mentorer måste också belysa arbetsmiljön på hemmaplan. Det är en viktig fråga att hålla koll på.
Ytterligare en annan fråga som kommit upp bland landets skolor, är frågan om skyddsutrustning. Behövs här inte nationella regler, för att göra klart vad som gäller?
Britta Björkman från Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, FHM, menade att frågan inte är helt enkel och att skyddsutrustning ska användas som en sista utväg, när andra är inte är möjliga. Det måste också vara en fråga som löses på lokal nivå.
Samtidigt poängterade hon att för förskola och skola gäller samma generella riktlinjer som i samhället i övrigt – avstånd, handhygien etcetera. Även om, FHM ser svårigheterna för skolans personal med många elever. Det handlar om se över rutiner och processer, menade hon.
Något besked om vad som ska hända med riktlinjerna för undervisningen i gymnasieskolan efter den 1 april kunde inte Folkhälsomyndigheten, FHM ge.
Myndigheten är medveten om att riktlinjerna kommer i ett sent skede. Men så måste det vara, eftersom smittläget ändrar sig så fort och rekommendationer kan komma att ändras mycket snabbt, menade Britta Björkholm.

Fler nyheter

Framtidsavtal för Sveriges skolledare

2021-12-21

Höjd pension, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det bl...

Rektorer hotas av vaccinmotståndare

2021-12-21

I Kristianstad blev en rektor kallad ”mördare”. Och även på andra håll i Skåne har rektorer fått...

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

2021-12-15

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har...