2021-02-19

Förändringar behövs för att minska på den skadliga stressen i arbetslivet

Stress i arbetslivet och vad den leder till är en bred fråga. För en del handlar det om osäkra anställningsvillkor, att inte våga stå upp för sina egna behov på grund av rädsla att inte kunna försörja sig. För de flesta, inbegripet skolledarna, handlar det om bristande förutsättningar att kunna få ägna sin arbetstid och energi åt kärnuppdraget. Eller att uppdraget helt enkelt är för stort och komplicerat. Oavsett orsak leder långvarig stress utan tillräcklig återhämtning till ohälsa, sjukskrivningar och, i förlängningen, mindre attraktiva yrken.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson deltog under onsdagen i ett seminarium arrangerat av stiftelsen Hjärnfonden där fokus låg på vilka åtgärder som behövs för att vända utvecklingen. Matz Nilsson uppmärksammade den stigande omsättningshastigheten på skolledare som beror på att allt fler väljer att byta jobb för att få bättre förutsättningar, alternativt går tillbaka till läraryrket.

- Jag ser med oro på den alltför omfattande övertiden som våra medlemmar gör. Den ständigt närvarande samvetsstressen har accentuerats under de påfrestningar som pandemin orsakar, säger Matz Nilsson.

Han ser framförallt två förändringar som de mest nödvändiga:

- Organisationerna måste anpassas så att våra medlemmar får bättre förutsättningar för att kunna fokusera sitt kärnuppdrag, att stötta och coacha lärarna i undervisningen samt att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver. Parallellt med detta behöver också styrningen av skolan bli mer tillitsbaserad. Rektorer och lärare behöver få större inflytande över hur resurserna används.

Fler nyheter

Framtidsavtal för Sveriges skolledare

2021-12-21

Höjd pension, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det bl...

Rektorer hotas av vaccinmotståndare

2021-12-21

I Kristianstad blev en rektor kallad ”mördare”. Och även på andra håll i Skåne har rektorer fått...

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

2021-12-15

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har...