DN Debatt 2021-10-04

”Kommunala rektorer oftare i konflikt om skolans styrning”

Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund: Rektorer för skolor där eleverna har sämst förutsättningar har oftare konflikter med huvudmannen.

Svårigheterna att diskutera den svenska skolan i enhetliga termer blir alltmer uppenbara. Våra undersökningar visar att förutsättningarna för rektorer att leda och styra verksamheten samvarierar på ett negativt sätt med elevernas socioekonomiska bakgrund. Vi måste se till att bryta dessa onda cirklar.

Sveriges skolledarförbund och Lärarnas riksförbund har i en enkätundersökning ställt frågor till cirka 700 rektorer om de är överens med sin huvudman om hur skolans resurser ska prioriteras. De har även fått skatta i vilken utsträckning de kan arbeta långsiktigt och ägna sin arbetstid åt sitt kärnuppdrag. Samt om de planerar att byta jobb. I dag presenterar vi resultaten i rapporten ”Rektorernas olika förutsättningar”.

Fler nyheter

Framtidsavtal för Sveriges skolledare

2021-12-21

Höjd pension, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det bl...

Rektorer hotas av vaccinmotståndare

2021-12-21

I Kristianstad blev en rektor kallad ”mördare”. Och även på andra håll i Skåne har rektorer fått...

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

2021-12-15

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har...