2021-12-15

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har beslutat att det ska genomföras medlemsomröstningar bland förbundens yrkesaktiva medlemmar i respektive förbund. De ska handla om huruvida förbunden ska gå vidare med planerna på en ny organisering inom ramen för organisationernas tillhörighet i Saco.

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund kommenterar:
- En samlad organisering av landets skolledare gör professionens röst starkare, både nationellt och lokalt. Det kommer att märkas genom ökad medlemsnytta och att skolledarna får större inflytande i viktiga skolpolitiska frågor. Jag hoppas många medlemmar tar chansen och röstar i den kommande medlemsomröstningen

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare kommenterar:
- Att samla alla Sveriges skolledare i en organisation som har en tät samverkan med lärarna kommer ge större möjligheter att nå framgång i förhandlingar och att lyfta upp skolans frågor - frågor som vi vet är viktiga för hela samhället. Det kommer leda till stor medlemsnytta och facklig styrka. Nu ser jag fram emot att höra vad alla skolledare tycker och tänker, och hoppas att många väljer att göra sin röst hörd i medlemsomröstningen.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund kommenterar:
- Det är nu dags för medlemmarna att säga sin mening om en ny organisering. För egen del så bedömer jag att vår roll skulle stärkas av detta. Men i omröstningen väger min röst lika tungt som alla andras och nu är det upp till medlemmarna att påverka framtiden. Om medlemmarna ser fördelarna med en ny organisering kommer ett sådant förslag att läggas fram på förbundsmötet i maj förutsatt att Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund fattar motsvarande beslut.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet kommenterar:
- Sveriges lärare behöver en samlad, facklig kraft som driver lärarkårens intressen. Jag är övertygad om att en gemensam organisering ger oss mycket bättre förutsättningar att stärka professionens ställning än vad vi har i dag. Men det är en stor förändring, därför ser jag fram emot att få veta vad alla Lärarförbundets medlemmar tycker genom den medlemsomröstning som står för dörren.

Medlemsomröstningarna kommer att genomföras i alla tre förbunden digitalt under perioden 20 januari till den 15 februari och medlemmarna kan rösta ja, nej eller avstår. Resultaten av omröstningarna presenteras den 18 februari.

Fler nyheter

Framtidsavtal för Sveriges skolledare

2021-12-21

Höjd pension, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det bl...

Rektorer hotas av vaccinmotståndare

2021-12-21

I Kristianstad blev en rektor kallad ”mördare”. Och även på andra håll i Skåne har rektorer fått...

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

2021-12-15

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har...