2021-10-27

Nu är det enklare att begära registerutdrag från polisen

Det är en viktig brottsförebyggande åtgärd att de som ska arbeta med barn och ungdomar visar utdrag ur belastningsregistret. Med polisens e-tjänst är det nu enklare att begära ett sådant utdrag.

- Polisens nya e-tjänst underlättar för privatpersoner som ska begära utdrag ur belastningsregistret inför en anställning inom till exempel förskola, skola, LSS-verksamhet, HVB-hem eller inför ett uppdrag i en idrotts- eller fritidsförening. Med hjälp av e-legitimering, till exempel Bank-ID, begär man registerutdrag som skickas hem så att man sedan kan visa upp det för uppdragsgivarna, säger Sanna Ejderlöv på polisens rättsavdelning.

Som arbetsgivare eller förening har man rätt – och i vissa fall en skyldighet – att ta del av registerutdrag från personer som kommer ha kontakt med barn och ungdomar för att dessa ska känna sig trygga. Det är därför viktigt med tydliga rutiner för hur man tar del av registerutdrag och hur det dokumenteras.

Årligen tar polisen emot över 800 000 begäran om registerutdrag. Polisen får generellt inte skicka registerutdraget direkt till en arbetsgivare eller uppdragsgivare, det är personen som berörs som själv måste hantera processen

Fakta om registerutdrag

Olika brott syns på utdraget beroende på vilken typ av utdrag man begär, exempelvis:

  • mord
  • dråp
  • grov misshandel
  • människorov
  • alla sexualbrott
  • barnpornografibrott
  • grovt rån
  • narkotikabrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
  • alkoholbrott (till exempel langning)
  • dopingbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)

För skola och arbete inom LSS med barn är det ett lagkrav att personen ska visa upp ett utdrag. För arbete med barn i annan verksamhet t.ex. inom en idrottsförening har uppdragsgivaren en möjlighet att begära att personen visar upp ett utdrag. Utdragen är giltiga i ett år från utfärdandedatum.

När ett utdrag utfärdas görs en slagning på aktuell person i belastningsregistret. Om något av de brott som ska synas på utdraget finns registrerat på personen idag utfärdas ett utdrag som visar de belastningarna. I annat fall utfärdas ett utdrag utan belastningar.

En belastning finns registrerad i belastningsregistret i tre, fem eller tio år beroende på vilken påföljd som har dömts ut för brottet samt huruvida personen var över eller under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Ett utdrag ur belastningsregistret är kostnadsfritt och handläggningstiden är ca. två veckor.
Det är endast utdraget för utlandsändamål som skrivs under av en handläggare och är översatt till fem olika språk som är kostnadsbelagt.

Om en person är medborgare i ett annat EU-land eller Storbritannien görs även en slagning i medborgarlandet som inkluderas för utdraget. Detta gäller samtliga utdragstyper och kan leda till något längre handläggningstid.

Polisen hänvisar till arbetsgivaren att göra bedömningen vilket utdrag som ska visa upp i de fallen då lagstöd saknas. Det finns inget lagstöd att kräva att personen ska visa upp ett utdrag men det finns inte heller något förbud.

Fler nyheter

Framtidsavtal för Sveriges skolledare

2021-12-21

Höjd pension, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det bl...

Rektorer hotas av vaccinmotståndare

2021-12-21

I Kristianstad blev en rektor kallad ”mördare”. Och även på andra håll i Skåne har rektorer fått...

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

2021-12-15

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har...