2021-04-22

Nu lämnas namnen över för ett nationellt rektorslönelyft – nu!

Matz Nilsson Matz Nilsson
Matz Nilsson med namninsamlingen

Idag torsdag lämnar Sveriges Skolledarförbund över en lista med namn från hela landet till utbildningsminister Anna Ekström med krav på nationellt rektorslönelyft.

- Det är fullkomligt orimligt att skolledarna har stått utanför de senaste årens lönesatsningar på skolans personal. Jag ser med stor oro på att ansvarsavståndet – skillnaden i lön mellan en rektor och den bäst betalde läraren minskar. Många rektorer har till och med lägre lön än sina lärare, säger Matz Nilsson.

Det senaste året har landets skolledare gjort en remarkabel insats, och det måste också avspeglas i lönekuvertet, menar Matz Nilsson.

- Jag är annars orolig för hur vi ska kunna rekrytera de allra skickligaste att ta på sig ett så viktigt, men också ansvarsfull och stort, uppdrag som skolledare. Nu måste regeringen agera.
Namnunderskrifterna har kommit från hela landet och det visar på den styrka som förbundets krav har, menar Nilsson. Namnen kompletteras med ett brev till Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Anna Ekström där framför allt det bekymrade läget för ansvarsavståndet tas upp. Ett brev i raden om de uteblivna satsningarna på Sveriges skolledare.

- Ett nationell rektorslönelyft för Sveriges skolledare är en investering för hela landet. Nu vill vi se resultat, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Framtidsavtal för Sveriges skolledare

2021-12-21

Höjd pension, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det bl...

Rektorer hotas av vaccinmotståndare

2021-12-21

I Kristianstad blev en rektor kallad ”mördare”. Och även på andra håll i Skåne har rektorer fått...

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

2021-12-15

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har...