2021-02-11

Nu måste skolledarnas arbetsmiljö granskas

Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

- Vi får rapporter varje dag från skolledare landet runt, att deras arbetssituation är ohållbar. Skolledarna har hamnat i en korseld mellan huvudmän, personal, elever och vårdnadshavare under pandemin. Jag är djupt oroad för deras fysiska och psykiska hälsa, säger Matz Nilsson.

Balansgången mellan en god arbetsmiljö för personalen och elevers rätt till utbildning och stöd blir allt svårare.

- Skolledarnas arbetsmiljö underlättas inte av att skolor på många håll nu också måste dra ned på budgeten, säger Matz Nilsson, som vill att Arbetsmiljöverket omgående inleder en inspektion av rektorernas arbetsmiljö.

Fler nyheter

Framtidsavtal för Sveriges skolledare

2021-12-21

Höjd pension, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det bl...

Rektorer hotas av vaccinmotståndare

2021-12-21

I Kristianstad blev en rektor kallad ”mördare”. Och även på andra håll i Skåne har rektorer fått...

Medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

2021-12-15

Förbundsstyrelserna i Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har...