2022-11-07

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhållanden och bristande likvärdighet. Baksidorna av det decentraliserade skolansvaret har varit kända ett bra tag nu. Den utredning som lagts på regeringens bord idag har på ett förtjänstfullt sätt breddat perspektivet och lagt fram två alternativa vägar för att stärka statens samlade ansvar för kvalitet och likvärdighet.

- Sveriges skolledare ser tydligt bristerna i dagens system med så många olika styraktörer. Det är vi som behöver hantera otillräckliga budgetsatsningar och svårigheter att rekrytera behöriga lärare. Vi behöver snabbt ställa om till en sektorsbidragsfinansierad skola där eleverna säkerställs resurser utifrån de behov de har, inte vilken skattekraft föräldrarna besitter, säger Matz Nilsson ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

- Vi har höga förväntningar på vår nya utbildningsminister att hon följer utredarens rekommendationer. Ett statligt ansvar för kompetensutvecklingen skulle betyda oerhört mycket för skolledares möjligheter till utveckling i yrket, och i förlängningen till en förbättrad undervisning samt att fler vill jobba i skolan och stanna länge på sina positioner, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundets Skolledare.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson har följt utredarens arbete och bidragit med skolledarnas synpunkter och erfarenheter. De är båda överens om att det är dags att gå från ord till handling. Förstärkningar behöver komma på plats snabbt.

- Utredaren tryckte på vikten av breda, långsiktiga politiska överenskommelser, fortsätter Ann-Charlotte Gavelin Rydman, och det betyder att politiker måste sluta använda skolan som politiskt slagträ.

- Som företrädare för det nya förbundet Sveriges Skolledare kommer vi att arbeta hårt för att den nya regeringen, via Liberalerna, ska bära denna viktiga systemförändring hela vägen. En samlad profession anser att det är nödvändigt att systemförändringarna genomförs. Inga andra argument kan väga tyngre, avslutar Matz Nilsson.

Fler nyheter

Skolledare, så blir din nya tidning

2022-11-29

Den 1 januari bildas nya fackförbundet Sveriges Skolledare – som samlar medlemmarna från Sveriges...

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

2022-11-28

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner...

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...