2022-10-13

Förändringar i kollektivavtal från 1 oktober

Den 1 oktober sker förändringar i flera kollektivavtal som AkademikerAlliansen är part i. Förändringarna är en följd av de omfattande förhandlingar som i december 2021 ledde fram till bland annat ett nytt pensionsavtal och ett till stora delar förändrat omställningsavtal. De avtal som ändras är Kommunala Huvudavtalet, HÖK T, Allmänna Bestämmelser, KOM-KR samt Sobonas Branschöverenskommelser.

Fler nyheter

Skolledare, så blir din nya tidning

2022-11-29

Den 1 januari bildas nya fackförbundet Sveriges Skolledare – som samlar medlemmarna från Sveriges...

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

2022-11-28

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner...

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...