2022-05-12

Fortsatt framåt mot en ny organisering

Sveriges Skolledarförbund genomförde i fredags sin andra extrakongress den här våren. Samtidigt som lärarfacken gjorde motsvarande.

Uppgiften är nu att arbeta in de väckta yrkanden som kongressen beslutade om, för att slutligen fatta beslut om de fem propositionerna som ska lägga grunden till Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare. Som startar den 1 januari 2023 om de tre förbundens kongresser slutligen säger ja till att bilda den nya förbunden.

För Sveriges Skolledarförbund del var det inte särskilt många yrkanden som väcktes med anledning av redaktionsrådets förslag. Det handlar bland annat om livslångt lärande, pensionärsmedlemmars valbarhet och tryckt eller digital tidning.
Nu arbetar redaktionsrådet vidare och till kongressens ombud kommer det slutliga förslaget att presenteras.

- Vi har ett väldigt starkt stöd bland våra medlemmar och förtroendevalda att bilda ett nytt självständigt förbund för landets skolledare tillsammans med skolledarna i Lärarförbundet. Nu gäller det att redaktionsrådet slutgiltiga förslag som presenteras den 13 maj vinner ett stark förtroende för den nya organiseringen i de tre förbunden inför de avgörande kongresserna den 21 maj, säger Matz Nilsson.

Den tredje och sista dagen på vårens extrakongress är den 21 maj. Då träffas ombuden för de tre förbunden digitalt, för Sveriges Skolledarförbunds räkning, och fysiskt i de två andra förbunden för att besluta om att bilda Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare.

Fler nyheter

Nu börjar arbetet med att bygga vårt självständiga och suveräna förbund Sveriges Skolledare

2022-05-23

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar det historiska beslutet på Sveriges Skolledarförbunds...

Sveriges Skolledarförbund valde två nya vice ordförande

2022-05-21

På Sveriges Skolledarförbunds extrakongress på lördagen valdes Daniel Söderberg, region...

Nya fackförbund bildas för lärare och skolledare

2022-05-21

Nu är besluten fattade – den 1 januari 2023 bildas de två förbunden Sveriges Lärare och Sveriges...