2022-05-12

Fortsatt framåt mot en ny organisering

Sveriges Skolledarförbund genomförde i fredags sin andra extrakongress den här våren. Samtidigt som lärarfacken gjorde motsvarande.

Uppgiften är nu att arbeta in de väckta yrkanden som kongressen beslutade om, för att slutligen fatta beslut om de fem propositionerna som ska lägga grunden till Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare. Som startar den 1 januari 2023 om de tre förbundens kongresser slutligen säger ja till att bilda den nya förbunden.

För Sveriges Skolledarförbund del var det inte särskilt många yrkanden som väcktes med anledning av redaktionsrådets förslag. Det handlar bland annat om livslångt lärande, pensionärsmedlemmars valbarhet och tryckt eller digital tidning.
Nu arbetar redaktionsrådet vidare och till kongressens ombud kommer det slutliga förslaget att presenteras.

- Vi har ett väldigt starkt stöd bland våra medlemmar och förtroendevalda att bilda ett nytt självständigt förbund för landets skolledare tillsammans med skolledarna i Lärarförbundet. Nu gäller det att redaktionsrådet slutgiltiga förslag som presenteras den 13 maj vinner ett stark förtroende för den nya organiseringen i de tre förbunden inför de avgörande kongresserna den 21 maj, säger Matz Nilsson.

Den tredje och sista dagen på vårens extrakongress är den 21 maj. Då träffas ombuden för de tre förbunden digitalt, för Sveriges Skolledarförbunds räkning, och fysiskt i de två andra förbunden för att besluta om att bilda Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare.

Fler nyheter

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...

Statens budget är en besvikelse

2022-11-08

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte...

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

2022-11-07

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhå...