2022-04-01

Gemensamma steg mot en ny organisering - extrakongressen inledd

Det har varit en intensiv kongressmånad för Sveriges Skolledarförbund. Efter två dagar med Nordiska Skolledarkongressen öppnades i måndags den här veckan den extrakongress som ska behandla och ta ställning till en ny organisering för Sveriges skolledare. -Viktigast av allt är att vi bildar ett eget suveränt förbund, Sveriges Skolledare, säger Matz Nilsson.

Aldrig tidigare har kongressombud från de tre förbunden - Sveriges Skolledarförbund, LR och Lärarförbundet samlats på ett och samma ställe. Nu närmar sig arbetet med en ny organisering för Sveriges skolledare och lärare upploppet.

De tre kongresserna kommer att följas av ytterligare två kongressdagar i maj.
Om alla förbund säger ja den 21 maj går arbetet med de två nya förbunden in i ett om möjligt mer intensivt skede. För att på nyårsdagen 2023 slå upp portarna till Sveriges Skolledare respektive Sveriges Lärare.

- Det är oerhört skönt att vi äntligen kunde öppna del ett av den här kongressen, säger Matz Nilsson. Nu är det dags för de förtroendevalda att tycka till om våra propositioner.
De handlar om stadgar för Sveriges Skolledare, Sveriges Lärare och den gemensamma samarbetsytan Facken inom utbildning, en utbildningspolitisk proposition och en ekonomisk proposition.

- Jag känner att vi har en stark ambition inom vårt förbund att göra något bra av det här, säger Matz Nilsson.

Flest yrkanden och diskussioner handlade om de två förbundens stadgar. Sveriges Skolledarförbunds ombud tar bara ställning till Sveriges Skolledares föreslagna stadgar, LR:s bara till stadgarna för det nya lärarfacket. Men Lärarförbundet som både har lärare och skolledare som medlemmar, är involverade i arbetet med det två stadgarna.

För Sveriges Skolledarförbunds ombud är frågan om en regional nivå viktig. Något som också Matz Nilsson tagit upp tidigare. Efter en trög start med förbundets nya organisation har den regionala nivån satt sig och vunnit legitimitet, enligt Nilsson. Många ombud vill ha kvar den nivån även i fortsättningen.

Frågan om Facken inom utbildning ska vara en förening eller federation, som Saco är idag, var också en fråga för kongressombuden. Matz Nilsson lutar åt att en förening, med egna stadgar, är att föredra.

Det viktiga för honom, och Sveriges Skolledarförbund, är att Facken inom utbildning leds och styrs av de två presidierna i respektive förbund och att beslut ska ta med konsensus. Verksamheten ska utgå från förbundens behov och om något av förbunden vill att föreningen ska svara för något, ska kostnaden för det bara belasta det förbundet.

Du ser ingen risk för att föreningen kan bli en "självständig" kraft?
- Nej, inte med den konstruktion som vi tänker oss. Men om föreningen däremot skulle ha en egen ledning och egen styrelse, vore det vara rena rama förskräckelsen.

- Ägarskapet ska vara tydligt, behoven ska vara tydliga, och med en styrning med två förbunds starka delaktighet, ser jag ingen risk för det.

De yrkanden som kom från Sveriges Skolledarförbund var slående lika de från Lärarförbundets skolledare, menar Nilsson. Det finns en samstämmighet kring hur det nya förbundet ska byggas. Det som skiljer ut sig, är hur den etiska grunden i stadgan ska utformas.

Sveriges Skolledarförbund vill ha en stringent skrivning med kopplingar till de konventioner som Sverige har anslutit sig till. Lärarförbundets förslag är mer ordrik och berättande, enligt Matz Nilsson.

- För övrigt gick diskussionerna i linje med varandra, sammanfattar han.
Nu fortsätter arbetet i det så kallade redaktionsrådet, som består av tre ombud från Sveriges Skolledarförbund respektive LR, och sex från Lärarförbundet. Det träffas nästa vecka och har till sin hjälp en representant från varje förbundsstyrelse och kansli. Rådet ska ta ställning till de yrkande som kommit in, eventuellt innefatta dem och ge förslag till nya propositionstexter. Den 14 april ska det vara klart.

Kongressens del två, den 6 maj, ska ta ställning till de nya texterna och de yrkanden som kan ha återuppväckts på de nya propositionerna. Den 13 maj ska de slutliga propositionerna presenteras och den 21 maj är det dags för del tre av kongressen.

Säger samtliga förbund ja då, fortsätter arbetet med att skapa Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare från den 1 januari 2023.
Säger något av förbunden nej, avbryts processen.

För Sveriges Skolledarförbund är det viktigt att ett delat ledarskap leder Sveriges Skolledare fram till den ordinarie kongressen för Sveriges Skolledarförbund i april 2024 och till nedläggningsdatumet den 30 juni 2024.

- Jag hoppas och tror att vi delar uppfattningen om ett delat ledarskap för Sveriges Skolledare med Lärarförbundet. Ytterst är det en fråga för dess förbundsstyrelse, säger Matz Nilsson.
Än viktigare är dock det Matz Nilsson understryker flera gånger: Sveriges Skolledare ska vara ett eget suveränt förbund i egen rätt.

Fotnot:

Här på vår kongressida kan du följa hela processen. Läs här avsiktsförklaring, inriktningsdokument och protokoll från kongressens första del. Här återfinns också redaktionsrådets förslag till propositioner från och med den 14 april.

Fler nyheter

Vi måste bryta våldsspiralen

2022-06-21

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar den tragiska händelsen i Västerås där en rektor blivi...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

2022-06-09

Sveriges akademiker: Vi är inte nöjda med hur ni bemöter väljarna och varandra.

Nu börjar arbetet med att bygga vårt självständiga och suveräna förbund Sveriges Skolledare

2022-05-23

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar det historiska beslutet på Sveriges Skolledarförbunds...