2022-11-01

Kornhall träffar Matz Nilsson

Ett samtal om Sveriges Skolledares syn på läromedel.

Per Kornhall träffar Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson för ett samtal om läromedel och förväntningar på regeringen. Hur kan politikerna se till att Sveriges lärare och elever får läromedel?

Fler nyheter

Skolledare, så blir din nya tidning

2022-11-29

Den 1 januari bildas nya fackförbundet Sveriges Skolledare – som samlar medlemmarna från Sveriges...

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

2022-11-28

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner...

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...