2022-11-08

Statens budget är en besvikelse

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman i en kommentar till regeringens budgetproposition för 2023.

Det är välfärden som är förloraren i budgeten som presenteras idag, och det är vi skolledare som kommer behöva ta smällen för regeringens misslyckade penningpolitik.  

Idag presenterades budgeten för 2023. I den framgår att kommunerna endast tillförs fyra miljarder i generellt statsbidrag. Det är långt ifrån de 20–30 miljarder som SKR bedömer behövs för att bara täcka pris- och löneökningar.  

Det finns inget i budgeten som tyder på att Liberalerna har särskilt mycket inflytande över skolpolitiken. Snarast tvärtom. I en närläsning av budgeten framgår exempelvis att resurserna som ska finansiera införandet av ett gemensamt skolvalssystem prioriteras bort och att folkbildningens finansiering kapas med en halv miljard. 

Det här är anmärkningsvärda förändringar. Införandet av ett gemensamt skolval är exempelvis absolut nödvändigt för att börja komma tillrätta med de stora systemfel som leder till ökad segregation och ökad likvärdighet.  

I budgeten framgår också att finansieringen till kvalitetsdialogerna tas bort. Vi har varit kritiska till kvalitetsdialogerna och sett en risk att systemet endast kommer leda till att skolledare behöver fylla matriser som inte kommer leda till högre kvalitet i verksamheterna om de inte samtidigt kompletteras av ett ökat statligt finansiellt ansvarstagande. Eftersom regeringen inte verkar vilja lyssna på professionen när det gäller det senare, så är det, enligt vår bedömning, rimligt att avvakta med kvalitetsdialogerna.  

Det är också anmärkningsvärt att skolledarna inte alls nämns i texterna trots att Sveriges har den högsta omsättningen på rektorspositioner i OECD. Kommunerna måste nu göra ordentliga satsningar för att inte enskilda skolledare ska behöva bära en budget i balans utan förutsättningar och därmed riskera att ytterligare elda på omsättningshastigheten.  

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, blivande Sveriges Skolledare 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare, blivande Sveriges Skolledare 

Fler nyheter

Skolledare, så blir din nya tidning

2022-11-29

Den 1 januari bildas nya fackförbundet Sveriges Skolledare – som samlar medlemmarna från Sveriges...

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

2022-11-28

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner...

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...