2022-05-23

Nu börjar arbetet med att bygga vårt självständiga och suveräna förbund Sveriges Skolledare

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar det historiska beslutet på Sveriges Skolledarförbunds kongress.

- Det är dags för del två i vår nya organisering, nu när Sveriges Skolledare är bildat. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med skolledarna i Lärarförbundet arbeta fram det nya förbundet.

Det säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson nu när tre kongresser i helgen beslöt bilda två nya fackförbund, Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare.

Det var en historisk kongress för Sveriges Skolledarförbund som i lördags sa ja till att bilda Sveriges Skolledare från och med årsskiftet 2023. På samma sätt som förbundsrådet i LR och Lärarförbundets extrakongress gav grönt ljus för de nya förbunden.

Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare. Den gemensamma bryggan Facken inom utbildning bildas samtidigt.

-Jag är glad och mycket stolt att det var en helt enig Sveriges Skolledarförbundskongress som sa ja till att bilda det nya självständiga och suveräna förbundet Sveriges Skolledare. När jag började som förbundsordförande för snart tio år sedan sa jag att mitt mål är att samla alla Sveriges skolledare. Nu är vi snart där, säger Matz Nilsson.

Nu vidtar ett omfattande arbete att formera det nya förbundet med skolledarna och kollegerna i Lärarförbundet Skolledarna. Det nya förbundet blir ett av Sacofederationens största chefsförbund.

- Jag har ett spännande arbete framför mig att tillsammans med skolledarnas ordförande i Lärarförbundet Ann-Charlotte Gavelin Rydman arbeta fram ett suveränt och självständigt förbund som på bästa sätt kan att ta hand om framtidsfrågorna för Sveriges viktigaste chefer, Sveriges skolledare. Det är oerhört viktigt för barn, elever och vuxna i Sveriges förskolor och skolor, att skolledarna har det mandat, ansvar och de förutsättningar som krävs för att leda en så viktig verksamhet som svensk förskola och skola, säger Matz Nilsson.

Här kan du läsa mer om processen och vad beslutet betyder för dig som medlem: Ny organisering – Startsida Sveriges Skolledarförbund (skolledarna.se)

Fler nyheter

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...

Statens budget är en besvikelse

2022-11-08

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte...

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

2022-11-07

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhå...