2022-05-05

Nu startar skolans valkampanj – med utvecklingssamtal!

2022 är ett valår och de olika politiska partierna kommer att presentera sina visioner för hur svensk skola ska utvecklas.

Svensk skolpolitik har tyvärr blivit positionerande snarare än problemlösande, särskilt på riksplanet. Debatten handlar mycket om systemet, och ganska lite om skolledare, lärare och arbetet i skolor och klassrum.

Detta vill vi ändra på. Sveriges Skolledarförbund har därför, tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, låtit ta fram en valkampanj som lanseras i en första fas nu i maj. Denna del av valkampanjen har formen av digital annonsering riktad mot politiker och andra makthavare där dessa bjuds in till samtal med de verkliga experterna på utbildning, skolledare och lärare.

Målet är att så många politiska företrädare som möjligt ska ta intryck av de åsikter som skolledarna och lärarna i kampanjen för fram, och därmed hålla frågan om skolans likvärdighet högt uppe på den politiska dagordningen.

Fler nyheter

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...

Statens budget är en besvikelse

2022-11-08

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte...

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

2022-11-07

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhå...