2022-05-05

Nu startar skolans valkampanj – med utvecklingssamtal!

2022 är ett valår och de olika politiska partierna kommer att presentera sina visioner för hur svensk skola ska utvecklas.

Svensk skolpolitik har tyvärr blivit positionerande snarare än problemlösande, särskilt på riksplanet. Debatten handlar mycket om systemet, och ganska lite om skolledare, lärare och arbetet i skolor och klassrum.

Detta vill vi ändra på. Sveriges Skolledarförbund har därför, tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, låtit ta fram en valkampanj som lanseras i en första fas nu i maj. Denna del av valkampanjen har formen av digital annonsering riktad mot politiker och andra makthavare där dessa bjuds in till samtal med de verkliga experterna på utbildning, skolledare och lärare.

Målet är att så många politiska företrädare som möjligt ska ta intryck av de åsikter som skolledarna och lärarna i kampanjen för fram, och därmed hålla frågan om skolans likvärdighet högt uppe på den politiska dagordningen.

Fler nyheter

Nu börjar arbetet med att bygga vårt självständiga och suveräna förbund Sveriges Skolledare

2022-05-23

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar det historiska beslutet på Sveriges Skolledarförbunds...

Sveriges Skolledarförbund valde två nya vice ordförande

2022-05-21

På Sveriges Skolledarförbunds extrakongress på lördagen valdes Daniel Söderberg, region...

Nya fackförbund bildas för lärare och skolledare

2022-05-21

Nu är besluten fattade – den 1 januari 2023 bildas de två förbunden Sveriges Lärare och Sveriges...