2022-07-01

Ny medlemsförmån - kurser för skolledare

Inför bildandet av det nya förbundet Sveriges Skolledare erbjuder Lärarförbundet Sveriges Skolledarförbunds medlemmar att delta på kurser som riktar sig till skolledare på samma villkor som Lärarförbundets egna medlemmar.

Det finns ett brett utbud av utbildning och kompetensutveckling som riktar sig till skolledare, både i rollen som chef, ledare och anställd.

Fler nyheter

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...

Statens budget är en besvikelse

2022-11-08

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte...

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

2022-11-07

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhå...