2022-08-23

Ny Novusundersökning: 3 av 4 väljare vill att staten tar över finansieringen av skolan

Tre av fyra väljare anser att den svenska skolan inte ger en likvärdig utbildning för alla elever och hela nio av tio uppger att de ökande klyftorna i skolresultaten är ett stort problem för samhället. Tre av fyra vill se att staten tar över finansieringen av skolan för att göra den mer likvärdig. Det enligt en ny undersökning från Novus som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar i dag.

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund uppmanar Sveriges skolpolitiker i riksdagen att söka samförstånd och börja leverera de långsiktiga beslut som gör skolan mer likvärdig. Samt att ta fram en ny riktning där staten tar huvudansvaret för skolans finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela landet.

– Väljarna, lärarna och skolledarna vill att staten tar över ansvaret för finansieringen av skolan. Politikerna går med andra ord helt i otakt med opinionen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

– Lägg det partipolitiska käbblet om skolan åt sidan och gör de förändringar som krävs, där lärares yrkeskunnande och möjligheter till att göra ett bra jobb respekteras, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

– Resultatet av undersökningen är mycket tydligt, svenska folket vill att staten tar ett större ansvar för skolans likvärdighet. Landets skolledare har drivit denna fråga länge, säger Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund.

– Våra folkvalda har nu chansen att ta ett gemensamt grepp för att skapa likriktade spelregler för skolan. Det är barnens framtid det handlar om, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

Fakta om undersökningen

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund (som den 1 januari 2023 bildar Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare) har med hjälp av Novus frågat allmänheten hur de ser på jämlikheten i skolan och på en framtida finansiering av skolan.

Novus har genomfört 1 005 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 52 procent. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.

Mer information om undersökningen finns på: utvecklingssamtalet.se/novus

 

Fler nyheter

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...

Statens budget är en besvikelse

2022-11-08

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte...

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

2022-11-07

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhå...