2022-03-04

Propositionerna klara för den nya organiseringen

Medlemsomröstningarna i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund visade att medlemmarna vill se en ny, gemensam organisering. Om detta får genomslag under kongresserna/förbundsmötet i maj bildas två separata förbund: Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Nytt är att förbunden också bildar en ny, gemensam förening – Facken inom utbildning – för samarbete i sakfrågor av gemensam karaktär. Föreningen ska vara en stark stödstruktur mellan förbunden och bidra till stärkt medlemsnytta.

Den demokratiska processen är i full gång, och de respektive förbundsstyrelserna har nu presenterat ett antal propositioner som vårens kongresser/förbundsmöte ska besluta om. Propositionerna innehåller bland annat förslag till nya stadgar, ekonomi och gemensam utbildningspolitik.

Fler nyheter

Vi måste bryta våldsspiralen

2022-06-21

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar den tragiska händelsen i Västerås där en rektor blivi...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

2022-06-09

Sveriges akademiker: Vi är inte nöjda med hur ni bemöter väljarna och varandra.

Nu börjar arbetet med att bygga vårt självständiga och suveräna förbund Sveriges Skolledare

2022-05-23

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar det historiska beslutet på Sveriges Skolledarförbunds...