2022-07-06

Stor skolpolitisk debatt i Almedalen

Daniel Söderberg framhöll vikten av att se på utbildning som en investering under den stora skolpolitiska debatten i Almedalen.

–Skippa pratet om kostnader. Satsning på skolan ska ses som en investering i vårt framtida samhälle, det man investerar i vårdar man! Med det budskapet fick Daniel Söderberg, förste vice ordförande i Skolledarförbundet, varma applåder vid måndagens (4 juli) stora skoldebatt i Almedalen.

Daniel Söderberg belyste även det problematiska med vad han kallar det dubbla huvudmannaskapet. Hur staten lägger på rektorerna nya åtaganden, samtidigt som kommunerna gärna far fram med osthyveln och jagar kostnader. Han kunde också visa statistik på den höga personalomsättningen bland rektorerna.

Hur gör vi skolan likvärdig? Den kniviga frågan var debattens huvudrubrik och skolpolitikerna Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna, Lars Hjälmered, Moderaterna, och Fredrik Christensen, Centern, hade delvis samma problembild, som att alltför många elever inte klarar kunskapskraven. Den stora tvistefrågan var skolans finansiering.

–Ska skolan vara en marknad? frågade Gunilla Svantorp retoriskt när Lars Hjälmered försvarade friskolornas vinstuttag.

Debatten arrangerades av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Fler nyheter

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...

Statens budget är en besvikelse

2022-11-08

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte...

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

2022-11-07

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhå...