2022-10-10

Sveriges Skolledare blir medlemmar i AkademikerAlliansen

Det nya förbundet Sveriges Skolledare har nu har ansökt om medlemskap i AkademikerAlliansen. Det innebär att samtliga skolledare kommer att företrädas av Sveriges Skolledare fr om 1 januari 2023.

Det innebär också att löneöversynen kommer att genomföras gemensamt för alla skolledare oavsett om den inleds innan eller efter den 1 januari 2023.

Mer information bland annat om löneöversyn 2023 finns i det gemensamt framtagna cirkuläret, där finns också frågor och svar om samverkan och lokal facklig representation mm.

Fler nyheter

Skolledare, så blir din nya tidning

2022-11-29

Den 1 januari bildas nya fackförbundet Sveriges Skolledare – som samlar medlemmarna från Sveriges...

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

2022-11-28

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner...

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...