2022-05-21

Sveriges Skolledarförbund valde två nya vice ordförande

På Sveriges Skolledarförbunds extrakongress på lördagen valdes Daniel Söderberg, region Småland-Blekinge till ny förste ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Ellinor Häreskog, region Västerbotten, till ny andre vice ordförande. Valen var enhälliga.

Tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson utgör Daniel Söderberg och Ellinor Häreskog förbundets presidium.

Valen skedde när Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet beslöt att bilda Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare från och med 1 januari 2023.

Fler nyheter

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...

Statens budget är en besvikelse

2022-11-08

Välfärden är förloraren i budgeten som presenterades idag, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte...

Bra förslag gällande skolans framtida styrning

2022-11-07

Staten måste stärka sin styrning av skolan. Dagens spretiga system leder till oklara ansvarsförhå...