2022-05-21

Sveriges Skolledarförbund valde två nya vice ordförande

På Sveriges Skolledarförbunds extrakongress på lördagen valdes Daniel Söderberg, region Småland-Blekinge till ny förste ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Ellinor Häreskog, region Västerbotten, till ny andre vice ordförande. Valen var enhälliga.

Tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson utgör Daniel Söderberg och Ellinor Häreskog förbundets presidium.

Valen skedde när Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet beslöt att bilda Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare från och med 1 januari 2023.

Fler nyheter

Vi måste bryta våldsspiralen

2022-06-21

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar den tragiska händelsen i Västerås där en rektor blivi...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

2022-06-09

Sveriges akademiker: Vi är inte nöjda med hur ni bemöter väljarna och varandra.

Nu börjar arbetet med att bygga vårt självständiga och suveräna förbund Sveriges Skolledare

2022-05-23

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar det historiska beslutet på Sveriges Skolledarförbunds...