2022-10-18

Var är satsningarna på skolledarna, regeringen?

Tidöavtalet saknar satsningar som kommer åt den stora omsättningen av skolledare och lärarbristen. Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund kräver att den nya regeringen öppnar ögonen för dessa två avgörande frågor för alla barn och elevers framtid.

Regering Kristersson är på plats och vi har ett Tidöavtal. Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund delar flera av avtalets målsättningar och menar att det i avtalet finns viktiga förbättringsområden för bättre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola. Samtidigt saknas förslag för att komma tillrätta med ett antal avgörande problem.

Det är bra att avtalet lyfter fram behovet av en likvärdig skolpeng och att regeringen är beredda att ta steg mot en starkare statlig styrning. Men Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund hade önskat ett löfte om att staten skulle ta större ansvar för skolans finansiering. Med Liberalerna i regeringsställning förväntade sig organisationerna mer än en nationellt bindande skolpengsnorm.

Det är också bra att avtalet vill strama upp regleringen kring fristående skolor med ännu skarpare ägarprövning och ökad insyn. Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund är emellertid inte helt övertygade om att fristående skolor ska ha en separat lagstiftning eftersom det riskerar att skapa ett tudelat skolsystem. Organisationernas bestämda åsikt är att allt överskott alltid ska återinvesteras i skolan.

- Förslagen som syftar till att säkra kvaliteten i den fristående sektorn är inte tillräckligt långtgående. Vi måste få ett stopp på systemet med långa skolköer. Säger Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, blivande Sveriges Skolledare.

Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund anser att det är bra att regeringen föreslår ett gemensamt och obligatoriskt skolval för att öka förutsägbarheten. Men vill man verkligen ha förutsägbarhet är organisationernas bestämda uppfattning att man måste avskaffa skolvalet helt, eftersom det är oförutsägbart i sin konstruktion. Regeringen vill korta köer till friskolor, men Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund anser att köer måste tas bort helt och hållet.

Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare ser positivt på satsningar på läraryrkets attraktivitet. En minskad administrativ börda för lärare och skolledare är nödvändig för att nå hållbara arbetssituationer för dessa viktiga yrkesgrupper. Även andra föreslagna satsningar på avlastning och yrkesutveckling är vällovliga.

I avtalet uppmärksammas inte den växande problematiken med den höga omsättningen av skolledare, som är den högsta omsättningen i hela OECD. Det är anmärkningsvärt. Så länge det inte finns stabilitet i den lokala ledningen och styrningen av skolan riskerar många satsningar bara bli slag i luften. Avtalet saknar också tillräckliga insatser för att råda bot på det akuta problemet med att hitta behöriga och legitimerade lärare till alla landets klassrum. Att utöka undervisningstiden ger inte avsedd effekt om det inte finns lärare som kan ansvara för undervisningen.

- Regeringen har inga förslag för att förbättra villkoren för skolledarna. Sverige har OECDs högsta omsättning på ledarpositioner i skolan. Så länge det får pågå kommer andra satsningar inte att ge någon effekt. Säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledares ordförande, blivande Sveriges Skolledare.

Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund hoppas att regeringen inte kommer ödsla tid på frågor som inte gör skillnad på riktigt i skolledares vardag. En konstruktiv dialog med Sveriges skolledare är en förutsättning.

Fler nyheter

Skolledare, så blir din nya tidning

2022-11-29

Den 1 januari bildas nya fackförbundet Sveriges Skolledare – som samlar medlemmarna från Sveriges...

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

2022-11-28

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner...

Fortsätt bygga ut likvärdighetsbidraget

2022-11-22

Jag förväntar mig mer än en skolpengsnorm av en liberal skolminister, skriver Matz Nilsson i Dage...