Nyhetsarkiv

Här hittar du nyheter från förbundet, våra pressmeddelanden och remissyttranden.

Visa

Angered höjer lönerna för alla rektorer i stadsdelens särskilt utsatta områden

2017-11-16

Skolverkets statliga bidrag skulle höja lönerna för yrkesskickliga rektorer i områden med svåra...

Kategorier: Lön, Från media

Fackförbund starkt kritiskt till rättvisetänk

2017-11-10

Stadsdelen Angered i Göteborg väljer bort statsbidrag som kan användas för att locka skickliga...

Kategorier: Från media

Huvudmannen viktigare för Skolverket med ny GD

2017-11-10

Det blir ett större huvudmannaperspektiv på Skolverket med Peter Fredriksson som generaldirektör....

Kategorier: Allmän nyhet

Skolledare diskuterade säkerhet i skolan

2017-11-01

Hur ska säkerheten bli bättre för lärare och elever i skolmiljön? Den frågan stod i fokus när ett...

Kategorier: Från media

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och...

Kategorier: Pressmeddelanden, Avtal, Arbetsmiljö

Låt inte valet sinka skolan, Alliansen!

2017-10-20

Skolan är ett av de viktigaste politikområdena där alliansen återerövra ledartröjan. Frågan är hu...

Kategorier: Från media

Fel med kortare utbildning för förskolans chefer.

2017-10-18

Sveriges Skolledarförbund har i sitt remissvar över Utbildning, undervisning och ledning -...

Kategorier: Remissyttranden

Matz Nilsson till Sacos styrelse

2017-10-17

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson är föreslagen som ledamot i Sacos...

Kategorier: Allmän nyhet

Pressat läge för förskolecheferna

2017-10-13

Bristen på personal på Göteborgs förskolor drabbar inte bara barn, föräldrar och personal....

Lägg inte ansvaret för prao på rektorerna.

2017-10-12

Prao behövs men rektorerna kan inte ta hela ansvaret. Förbundsordförande Matz Nilsson föreslår et...

Nytt statligt avtal lyfter fram hållbart arbetsliv

2017-10-05

Saco-S har idag tecknat avtal för drygt 87 700 statligt anställda akademiker. Parterna har enats ...

Kategorier: Allmän nyhet, Avtal, Arbetsmiljö

Riksrevisionen granskar karriärlärarreformen och lärarlönelyftet

2017-09-28

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Karriärlärarreformen och Lärarlönelyftet för att se...

Kategorier: Allmän nyhet

Bra reglering av undervisningsformer

2017-09-28

Utredare Eva Durhan har lämnat sitt slutbetänkande med förslag på bättre möjligheter till...

Kategorier: Remissyttranden

Snart dags för Tjänstepensionens dag

2017-09-21

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen. Ju högre lön man har, desto stör...

Kategorier: Pension

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

2017-09-14

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen....

Kategorier: Allmän nyhet, Pension

Här är regeringens skolpolitik för det kommande året

2017-09-13

Statsministerns tal vid Riksdagens öppnande igår visade vägen för hur regeringens skolpolitik...

Kategorier: Allmän nyhet

Bra förslag om kvalitet i välfärden

2017-09-13

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lämnat sin slutrapport från Välfärdsutredningen till...

Kategorier: Remissyttranden

Satsa på rektorerna – för en bättre skola

2017-09-08

Internationella mätningar visar att Sveriges rektorer sticker ut genom att de i genomsnitt har...

Kategorier: Från media

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

2017-09-07

Utredningen har inriktat sig på de delar av förskolans och skolans verksamhet som berör...

Kategorier: Remissyttranden

Diskrimineringsregler flyttas till Skollagen

2017-09-07

Förbundet har svarat på utredningsförslaget att flytta de regler i diskrimineringslagen som rör...

Kategorier: Remissyttranden