Skolledarnas dag 3 september med framtidsfrågorna i fokus

I år sammanfaller Skolledarnas dag med slutspurten på valrörelsen. Årets tema är Skolledarnas framtidsfrågor.

Knapp framtidsfrågorna

Skolledarnas framtidsfrågor är det valmanifest Sveriges Skolledarförbund tog fram redan i november 2017 och som är förbundets viktiga medskick till politiker och beslutsfattare i hela Sverige.

Det är femte gången som dagen firas och syftet är att synliggöra skolledare som profession och deras betydelse för barns utveckling och elevers resultat. Men också för att samla kolleger för en trevlig stund efter terminsstarten.

Omslag Skolledarnas framtidsfrågor