Skolledarnas dag 3 september med professionen i fokus

För sjunde gången firar förbundet Skolledarnas dag. Årets tema är #Skolledarnasdag - Professionen tar ansvar.

Professionen tar ansvar

Syftet med Skolledarnas dag är att synliggöra skolledare som profession och deras betydelse för barns utveckling och elevers resultat. Men också för att samla kolleger för en trevlig stund efter terminsstarten.

I år bjuder vi in till en digital lunch tillsammans med professionen Mer info kommer, save the date redan nu! Tiden blir 11.30-13.00.