Skolledarpriset

Sveriges Stora Skolledarpris delas ut i samband med Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 22-23 mars 2022. 2020 delades priset ut till Semira Vikström, Visättraskolan i Huddinge.

Semira Vikström tillsammans med barn från Visättraskolan i Huddinge. Foto Magnus Hartman.

Semira Vikström tillsammans med barn från Visättraskolan i Huddinge. Foto Magnus Hartman.

Sveriges Skolledarförbund vill genom sitt pris uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Riktlinjer

 • Stora Skolledarpriset delas ut vartannat år till en nominerad skolledare i samband med Nordiska Skolledarkongressen.
 • Priset ska gå till en skolledare som har gjort extraordinära insatser utifrån de nedan fastlagda kriterierna.
 • Priset ges för redan utförda insatser och kan inte sökas för planerade projekt.
 • De nominerade ska vara verksamma skolledare.
 • Nomineringen ska åtföljas av en tydlig motivering utifrån de fastställda kriterierna för att kunna beaktas i urvalsprocessen.
 • Prissumman uppgår till 100 000 kr och delas ut till pristagaren att användas fritt.

Kriterier

 • Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.
 • Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
 • Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
 • Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners är:

 • Logga Studentlitteratur
 • Logga SKR
 • Logga Lärarnas Riksförbund
 • Logga Friskolornas riksförbund
 • Logga Elevernas riksförbund
 • Logga Sveriges Elevkårer

Mer information:

Matz Nilsson, 0703-32 53 99
Maria Andrén Bergström, 0706-74 62 07


 

Här kan du nominera: Sista nomineringsdag 30 december 2021.

  
Jag vill nominera
Hen jobbar på (skola el motsvarande)
Hen har varit på skolanSkolform
HuvudmanFyll i din motivering per kriterium. 


Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.
  
Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
  
Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
  
Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.


Mitt namn
Min e-postadress