Skolledarpriset

Sveriges Stora Skolledarpris delas ut i samband med Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 22-23 mars 2022. 2020 delades priset ut till Semira Vikström, Visättraskolan i Huddinge.

Semira Vikström tillsammans med barn från Visättraskolan i Huddinge. Foto Magnus Hartman.

Semira Vikström tillsammans med barn från Visättraskolan i Huddinge. Foto Magnus Hartman.

Sveriges Skolledarförbund vill genom sitt pris uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Riktlinjer

 • Stora Skolledarpriset delas ut vartannat år till en nominerad skolledare i samband med Nordiska Skolledarkongressen.
 • Priset ska gå till en skolledare som har gjort extraordinära insatser utifrån de nedan fastlagda kriterierna.
 • Priset ges för redan utförda insatser och kan inte sökas för planerade projekt.
 • De nominerade ska vara verksamma skolledare.
 • Nomineringen ska åtföljas av en tydlig motivering utifrån de fastställda kriterierna för att kunna beaktas i urvalsprocessen.
 • Prissumman uppgår till 100 000 kr och delas ut till pristagaren att användas fritt.

Kriterier

 • Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.
 • Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
 • Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
 • Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners är:

 • Logga Studentlitteratur
 • Logga SKR
 • Logga Lärarnas Riksförbund
 • Logga Friskolornas riksförbund
 • Logga Elevernas riksförbund
 • Logga Sveriges Elevkårer

Mer information:

Matz Nilsson, 0703-32 53 99
Maria Andrén Bergström, 0706-74 62 07