Nominera här

Nominera din kandidat till Sveriges stora Skolledarpris.

  
Jag vill nominera
Hen jobbar på (skola el motsvarande)
Skolform
HuvudmanFyll i din motivering per kriterium. 


Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.
  
Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
  
Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
  
Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.


Mitt namn
Min e-postadress