Vår organisation

Niklas Wahlström

Sveriges Skolledarförbund består av ca 300 lokalavdelningar och 12 regioner och leds av en förbundsstyrelse på tretton personer.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som äger rum vart tredje år. Till kongressen utser regionerna ombud utifrån medlemsantal. Mellan kongresserna samlas ett förbundsråd två gånger om året som är rådgivande till förbundsstyrelsen.

Kongressen väljer också kommittéer och för närvarande finns

 • valberedning
 • stadgekommitté

Regionerna

Regionerna verkar för rekryteringen och tillvaratar medlemmarnas fackliga, ekonomiska och yrkesmässiga intressen inom sitt verksamhetsområde. Regionernas beslutande organ är regionårsmötet och region­styrel­sen.

Regionala fackliga förtroendevalda

Förbundet har också regionala fackliga förtro­endevalda, RFF, som stöd för de lokala fackliga förtroendevalda i vissa regioner. En förutsättning för RFF-verksamheten är att det finns en lokal överens­kommelse som grund för LFFs villkor och att det finns en överenskommelse mellan den kommun där RFF är anställd och de andra kommunerna.

Lokalt arbete

Varje kommun som har minst fem medlemmar har rätt att bilda lokalavdelning. Lokalavdelningarna omfattar medlemmar i både kommunal och privat tjänst. Lokalavdelningarna väljer sina lokala fackliga förtroendevalda, LFF och anmäler detta till arbetsgivaren och förbundskansliet.

Tolv regioner

 1. Norrbotten
 2. Västerbotten
 3. Södra Norrland
 4. Värmland-Dalarna
 5. Örebro län-Västmanland
 6. Stockholms län med Uppsala län
 7. Stockholms stad med Gotland
 8. Södermanland-Östergötland
 9. Västra Götaland Norra
 10. Göteborgsregionen med Halland
 11. Småland-Blekinge
 12. Skåne

Lokalavdelningar per region

Här finns en lista över vilka lokalavdelningar/kommuner som hör till varje region.