Samtal om en ny organisering för Sveriges skolledare

Sveriges Skolledarförbunds uppgift är att skapa största möjliga nytta för varje enskild medlem, liksom för skolledarprofessionen i stort. Vi strävar ständigt efter att bli ännu starkare såväl fackligt som i professionsfrågor.

För att erbjuda Sveriges skolledare det bästa medlemserbjudandet behöver vi ständigt utvecklas. Redan idag samarbetar vi med Lärarnas Riksförbund i Saco-Utbildning. Vår största konkurrent ökar dock stadigt – de oorganiserade inom förskola och skola – och vi behöver därför vara proaktiva för att säkerställa att vi även i framtiden kan utföra vårt viktiga uppdrag som fackförbund.

Sedan i maj 2021 pågår samtal om en ny organisering för Sveriges skolledare som kongressen tog beslut om i våras. De samtal som vi för med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet om en ny organisering inom utbildningssektorn är bra och konstruktiva. I juni nådde vi fram till en samsyn om vilka förutsättningar vi kunde bygga vidare med. De går hand i hand med våra kriterier för fortsatta samtal och vi tecknade ner förutsättningarna i en gemensam avsiktsförklaring den 16 juni.

Avsiktsförklaringen utgår från att Sveriges skolledare och lärare behöver en ny organisering som stärker alla parter i frågor av gemensamma intressen. Tillsammans skulle vi bli den viktigaste kraften för en utveckling av svenskt utbildningsväsende och det ger också bästa förutsättningar för skolledare och lärares uppdrag. Medlemsnyttan förstärks och vi bildar något nytt med medlemmarnas bästa för ögonen. Tillsammans kan vi påverka för en bättre arbetsmiljö och bättre villkor. Och inte minst viktigt, arbetsglädje och stolthet för att Sveriges barn, elever och vuxenstuderande får en bra utbildning. Det förutsätter också en gemensam process och flera formella beslut i respektive förbund.

Två nya förbund

Samtalen handlar inte om att slå samman tre förbund till ett utan syftar till att bilda två separata fackförbund som samarbetar inom ett gemensamt samarbetsorgan som ska fungera som en brygga mellan förbunden. Skolledarna samlas i ett förbund som går under arbetsnamnet Sveriges skolledare och lärarna samlas i ett annat förbund som går under arbetsnamnet Sveriges lärare. Det gemensamma samarbetsorganet benämns hittills som ”gemensam organisering” men behöver för tydlighetens skull snart få ett mer beskrivande namn.

Länkar:

Inbokade möten i regionerna
dec
09

09 december 2021, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Småland-Blekinge

dec
15

15 december 2021, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Södra Norrland

dec
16

16 december 2021, 13:00 – 14:30

Samtal om ny organisering - Skåne

dec
20

20 december 2021, 13:30 – 15:00

Samtal om ny organisering - Södermanland-Östergötland

jan
11

11 januari 2022, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Värmland-Dalarna

jan
12

12 januari 2022, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Västerbotten

jan
13

13 januari 2022, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Norrbotten

jan
17

17 januari 2022, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Stockholms län med Uppsala län

jan
21

21 januari 2022

Samtal om ny organisering - Västra Götaland Norra