Möt våra ordförande på Sverigeturné

För ge en tydlig bild av hur nya Sveriges Skolledare, kommer se ut, och samtidigt ge medlemmar i båda förbunden chans att ställa frågor och komma med inspel och tankar, åker våra båda ordförande på en gemensam turné runt i landet i oktober och november.

Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare har hållit gemensamma möten på totalt tio orter runt om i landet. För dem som inte har haft möjlighet att närvara fysiskt anordnades digitala möten i Zoom vid två olika tillfällen.

Ordförandena har berättat om processen, innehåll och tankar som de båda styrelserna nu ansvarar för samt vad som behöver göras i ett lokalt perspektiv.