#ansvarsavståndnu

Att vara skolledare är att vara en av Sveriges viktigaste chefer! Skolledaruppdraget är ett fantastiskt jobb men kräver en stor arbetsinsats och är förknippat med ett mycket stort och viktigt ansvar. Sveriges Skolledarförbund driver att alla Sveriges skolledare, såväl medlemmar som ännu inte medlemmar, ska ha en lön som matchar det komplexa uppdrag och det stora ansvar som en skolledare har. Nu kraftsamlar vi ytterligare genom den nationella kampanjen #ansvarsavståndnu. Tillsammans ska vi ta tillbaka ansvarsavståndet mellan skolledare och lärare. Ansvar ska löna sig!

Skriv på för ett nationellt rektorslönelyft

Så här ser det ut idag:

Skolledare i Sveriges Skolledarförbund har under flera år haft en bra genomsnittlig löneutveckling. Men förra året bröts den goda trenden och vi landade på 3,2 % vilket är en dryg procent lägre än året innan. Vi är därför långt ifrån nöjda då det finns flera områden vi måste förbättra. Det som idag oroar oss mest är att vi ser att det så kallade ansvarsavståndet* mellan skolledare och lärare helt eller delvis försvunnit i stora delar av landet. Anledningen till detta är framförallt den stora satsning som regeringen gjort på Sveriges lärare (Lärarlönelyftet) och som helt exkluderat skolledarna.

Sveriges Skolledarförbund har som enda förbund, tydligt och kraftfullt, redogjort för regeringen de konsekvenser det innebär om den statliga satsningen inte tar ett helhetsgrepp om verksamheterna. Regeringen har trots flera påtryckningar från oss ännu inte lyssnat och nu har vi kommit till den punkt då de sedan tidigare väl fungerande lönestrukturerna i svensk skola slagits sönder. Det finns idag många exempel på hur ansvarsavståndet helt raderats ut eller till och med blivit omvänt. Det är oacceptabelt. Det borde vara självklart att chefer ska ha väsentligt högre löner än sina underställda.

Så här vill vi att det ska se ut:

  • Sveriges skolledare ska en lön som matchar det komplexa uppdrag och det stora ansvar en skolledare har.
  • Ansvarsavståndet mellan rektor och den högst betalde medarbetaren ska vara minst 25 procent.
    Idag är det bara 7 % av rektorerna som når upp till det och 63 procent av våra rektorer har ett ansvarsavstånd på mindre än 10 000 kr till den högst betalda läraren. Var fjärde rektor har mindre än 5 000 kr i ansvarsavstånd. 17 procent av våra biträdande rektorer saknar helt ansvarsavstånd eller har till och med en lägre lön än de högst betalda lärarna, och 45 % har mindre än 3 000 kr i ansvarsavstånd.
  • Skolledares löner måste höjas rejält för att rekrytera och behålla de bästa till förskola och skola.
    Och för att Sveriges skolledare ska fortsätta förbättra resultaten och vilja stanna kvar inom svenskt utbildningsväsende. Vi har nu satt upp ett mål att skolledares löner ska passera 85 000 kr/månad 2023. 2020 var medellönen för våra medlemmar 55 500 kr.

Det här gör vi nu:

På uppdrag av Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har vi sedan många år tillbaka prioriterat arbetet med skolledares löner högt. Förutom att löpande utveckla vårt arbete med vår årliga löneenkät som utgör basen i vår rådgivning och som kanaliseras via framförallt vår skrift "Du och din lön", uppvaktar vi löpande huvudmännen med vår lönepolitik. Utifrån vår gedigna lönestatistik och förbundets branschkunskap ger vi lönerådgivning till både medlemmar och ännu inte medlemmar. Vi har också sedan några år tillbaka, som enda förbund, drivit frågan om att regeringen ska slutföra den statliga lönesatsningen på skola som hittills i princip endast omfattat professionen lärare.

Vi tar nu ytterligare ett steg och lanserar lönekampanjen #ansvarsavståndnu

Det här vill vi uppnå med kampanjen #ansvarsavståndnu

Vi vill ta tillbaka ansvarsavståndet mellan skolledare och lärare. Att vara skolledare är att vara en av Sveriges viktigaste chefer. Sveriges viktigaste chefer ska ha en lön som matchar det komplexa uppdrag och det stora ansvar de har.

  • Sveriges Skolledarförbund fortsätter att uppvakta regeringen om att besluta om ett lönelyft till Sveriges skolledare. Vid vår senaste uppvaktning till utbildningsminister Anna Ekström fick vi svaret att ett rektorslönelyft inte finns med i regeringens planer. Det kan vi inte acceptera! Vi behöver därför ta fram ett mer kraftfullt verktyg för att nå fram med vårt budskap. 
  • Sveriges Skolledarförbund fortsätter och intensifierar arbetet med att få arbetsgivarna att prioritera skolledares löner även i de kommande lönerevisionerna. Vi behöver också, bland annat genom vår lönerådgivning stärka de som söker nya skolledaruppdrag så att de kommer in på rätt lön, en rådgivning som vi erbjuder alla, även icke medlemmar. Rätt lön är viktigt för alla skolledare. 

Namninsamlingen

Nästa steg är därför en nationell namninsamling för ett rektorslönelyft! Namninsamlingen kommer att lämnas till utbildningsministern och/eller statsministern i april 2021. 
Tillsammans kan vi ta tillbaka ansvarsavståndet. För barnens utveckling i förskolan. För elevernas resultat i skolan.

Nu tar vi tillbaka ansvarsavståndet - #ansvarsavståndnu

*Definition Ansvarsavstånd
Ansvarsavstånd – skillnaden i lön mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer. Sveriges Skolledarförbund anser att ansvarsavståndet bör vara minst 25 procent.