Extrakongress 2022

Extrakongress 2022

Sveriges Skolledarförbund håller extrakongress kring förslaget om en ny organisering för skolledare och lärare tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Kongressen inleds den 28-29 mars och avslutas den 21 maj.

Så här ser tidsplanen ut:


14 april Senaste datum för publicering av redaktionsrådets förslag. Även samtliga utskottsprotokoll tillgängliggörs för kongressdelegaterna.
6 maj Digital kongressdag för samtliga kongresser.
9-10 maj Redaktionsrådet fortsätter att arbeta fram ett finalt förslag. På plats i Stockholm.
13 maj Redaktionsrådets förslag publiceras.
21 maj Parallell digital kongressdag för alla tre organisationerna.

För dig som är kongressdeltagare: